Историја

Латинска епиграфика
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑