Историја

Грчки полис и федерације од архајског до познохеленистичког периода
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑