Историја

Историја модерног европског образовања
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑