Историја

Византијски свет у доба Комнина (11-13. век)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Резултати остварени у току активне наставе и испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑