Историја

Робовласништво класичног и хеленистичког периода
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Резултати остварени у току активне наставе и испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑