Историја

Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1878)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: вредновање ангажовања студената на сваком часу и завршни усмени испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑