Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
семинар - Предмет, историјат и значај епиграфике
Епиграфска култура: монументални латински натписи као културно-историјски феномен. Предмет латинске епиграфике. Историјат науке и епиграфски метод. Корпуси натписа, епиграфске збирке и серије. Натписи као историјски извор.

2. недеља
семинар - Облици писма и категорије натписа
Латински алфабет и врсте писма. Категорије натписа: натписи на монументалним споменицима (tituli), документи (acta), разноврсни текстови писани на тврдом материјалу (глина,опеке,метал,зид,воштане таблице; ostraca, instrumentum domesticum). Уређење текста на монументалним каменим споменицима, скраћенице, сигле.

3. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (I): именска формула.
Именска формула као одредница друштвеног статуса: cives Romani, peregrini, liberti, servi. Номенклатура римских грађана: tria nomina, филијација,tribus, origo. Датирање натписа према именској формули.

4. недеља
семинар - Вотивни натписи. Основни принципи издавања текста.
Разрешење скраћеница и сигли; лигатуре; реституција оштећеног текста. Вежбање на примерима најједноставнијих вотивних натписа.

5. недеља
семинар - Епитафи
Именска формула жена. Типови римских надгробних споменика. Формулар најједноставнијих надгробних натписа.

6. недеља
семинар - Номенклатура и правни статус
Наслеђивање имена (легитимна и ванбрачна деца). Адопција. Полионимија. Романизација именске формуле.

7. недеља
семинар - Servi et liberti. Familia Caesaris.
Именска формула робова и ослобођеника. Патронат. Место робова и ослобођеника у друштвеној хијерархији.

8. недеља
семинар - Легионари
Војска у провинцијама. Limes. Први гарнизон у Мезији. Легијски логори и дедуктивне колоније. Натписи на међашима (Далмација). Датирања натписа.

9. недеља
семинар - Помоћне трупе (auxilia)
Примери са натписа из Горње Мезије: гарнизони у Равни и на Космају.

10. недеља
семинар - Натпис у историјском контексту
Каријера Клаудија Максима из Филипа и Трајанови ратови против Децебала.

11. недеља
семинар - Градови у провинцијама
Легални и административни статус насеља у провинцијама. Урбанизација на примеру горњомезијских градова: Scupi, Singidunum, Viminacium. Civitates peregrinae; vici; municipia, coloniae.

12. недеља
семинар - Локална управа у градовима.
Читање и тумачење натписа из горњомезијских градова.

13. недеља
семинар - Графити
Избор натписа из Помпеја.

14. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (II): ordo equester.
Улога витешког сталежа у војсци и државној управи у доба принципата. Ступњеви у витешкој каријери. Социјална покретљивост: центурионат као могући пут у витешки сталеж.

15. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (III): ordo senatorius.
Сенатори као владајући слој у држави. Почасни натписи са примерима сенаторске каријере.

16. недеља
семинар - Locus virtutibus patefactus: примери мешовитих каријера.
Каријера Хелвија Пертинакса: од сина ослобођеника до римског цара.

17. недеља
семинар - Елементи заједнички различитим категоријама натписа ( IV): царска титулатура.
Развој царске титулатуре од Августа до Севера. Грађевински натписи. Натпис на славолуку Септимија Севера на римском форуму. Damnatio memoriae.

18. недеља
семинар - Миљокази.
Систем римских комуникација и итинерари. Via Egnatia. Царска титулатура на миљоказима.

19. недеља
семинар - Римски цареви на Ђердапу.
Изградња римског пута кроз Ђердап и царске табуле.

20. недеља
семинар - Царска породица
Династијска политика римских царева у натписима. Пример Августа и Септимија Севера

21. недеља
семинар - Натпис у археолошком контексту.
Praetorium у Келну.

22. недеља
семинар - Acta 1.
Senatus consultum Claudianum (оratio Claudii) de iure honorum Gallis dando.

23. недеља
семинар - Acta 2.
Diplomata militaria.

24. недеља
семинар - Acta 3.
Fasti.

25. недеља
семинар - Посета лапидарију.
Упознавање са практичном страном епиграфског метода.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Bloch, Latinska epigrafika, Beograd 1971.
G. McN. Rushforth, Latin Historical Inscriptions, Oxford 1930.
L.J.F. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, London 2001.
R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine, Paris 1914.
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968.
E. Meyer, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 1973.
G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1973.
П. Петровић, Палеографија латинских натписа у Горњој Мезији, Београд 1975.
A.E. and J.S. Gordon, Album of dated Latin Inscriptions, Berkeley 1958-1965.
IMS ( = Inscriptions de la Mésie Supérieure): M. Mirković / S. Dušanić, IMS I, Beograd 1976; P. Petrović, IMS IV, Beograd 1979; B. Dragojević-Josifovska, IMS VI, Beograd 1982; M. Mirković, IMS II, Beograd 1986; P. Petrović, IMS III/2, 1995.
ILIug = A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMIII et MCMLXX repertae et editae sunt (= Situla 5, 1963; 19, 1978; 25, 1986).
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916.
ILCV = E. Diel, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin/Dublin/Zürich 1925-1967.
F. Bérard et alii, Guide de l'épigraphiste, Paris 2000.
The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1996.
↑↑↑