Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са планом и програмом курса

2. недеља
предавање - Институционални развој грчког света I

3. недеља
вежбе - Институционални развој грчког света II

4. недеља
вежбе - Институционални развој грчког света III

5. недеља
предавање - Друштвени слојеви грчких краљевина и градова I

6. недеља
вежбе - Друштвени слојеви грчких краљевина и градова II

7. недеља
вежбе - Друштвени слојеви грчких краљевина и градова III

8. недеља
предавање - Привреда грчког света I

9. недеља
вежбе - Привреда грчког света II

10. недеља
предавање - Културни развој грчког света I

11. недеља
вежбе - Културни развој грчког света II

12. недеља
вежбе - Културни развој грчког света III

13. недеља
вежбе - Писмена вежба

14. недеља
предавање - Грци у ширем медитеранском окружењу (Левант) I

15. недеља
вежбе - Грци у ширем медитеранском окружењу (Левант) II

16. недеља
вежбе - Грци у ширем медитеранском окружењу (Левант) III

17. недеља
предавање - Грци у ширем медитеранском окружењу (западни Медитеран) I

18. недеља
вежбе - Грци у ширем медитеранском окружењу (западни Медитеран) II

19. недеља
вежбе - Грци у ширем медитеранском окружењу (западни Медитеран) III

20. недеља
предавање - Епиграфски извори за период од 1500. до 500. године пре н.е. I

21. недеља
вежбе - Епиграфски извори за период од 1500. до 500. године пре н.е. II

22. недеља
вежбе - Епиграфски извори за период од 1500. до 500. године пре н.е. III

23. недеља
предавање - Епиграфски извори за период од 500. до 336. године пре .н.е. I

24. недеља
вежбе - Епиграфски извори за период од 500. до 336. године пре .н.е. II

25. недеља
вежбе - Епиграфски извори за период од 500. до 336. године пре .н.е. III

26. недеља
вежбе - Писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.B. Bury – R. Meiggs, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, London 1975; The Cambridge Ancient History, Vols. II-VI, 1975-1994 O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambrdge 1994;R.Osborne, Greece in the Making, 1200-479 B.C., London 1996;S.Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002; C. Morgan, Early Greek States Beyond the Polis, London 2003;P. Rhodes, A History of the Classical Greek World: 478-322 BC, London 2005;R. Castleden, Mycenaeans, London 2005
↑↑↑