Историја

Курс:
Методологија истраживања у области савремене историје (мастер)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о новим историографским приступима. Биће проучена социјална историја, историја свакодневног живота, историја културе, компаративна историја, историја урбанитета, историја идеја и други савремени научни правци.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним знањима из методологије историјских истраживања; Представљање најновијих тендец+нција у историјској науци; самостални рад са историјским изворима и савлађивање историографске литературе
Предуслови за полагање: Нема претходног услова
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе литературе, конципирање научног дела.
↑↑↑