Историја

Курс:
Економски феномени 20. века (осн.)
У оквиру предмета: Економски феномени 20. века
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историја економских феномена и догађаја у свету у двадесетом веку са акцентом на најзначајније процесе и појаве у економској историји. Предавања су конципирана хронолошки и тематски, а пажња је усмерена на главне путање економског развоја држава (центар и периферија; економска дивергенција; глобална економија) и функционисање привредних система у 20. веку (капитализам и комунизам). Теме се крећу од увођења у теоријску проблематику економске историје, ратних економија, слободног тржишта двадесетих, тоталитарних и државно-планских економија до стварања глобалног економског тржишта, Европске уније, распада комунизма у СССР-у, масовне производње и финансијског капитализма. Фокусирањем на разне економске феномене и појаве студенти ће стећи јаснији увид у политичке и друштвене процесе и догађаје у двадесетом веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним економским феноменима 20. века, разумевање економских трендова и модела, развијање интердисциплинарног приступа, стварање теоријских, методолошких и фактографских предуслова за самостална студентска истраживања.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Економски феномени – теоријски и методолошки оквири
Увод у економску историју и историју економских идеја, основни теоријски економски модели, методолошки приступи проучавању економске историје; економска историографија

2. недеља
предавање - Економија Првог светског рата
Модел ратне економије; војна, индустријска и пољопривредна производња; монетарни систем

3. недеља
предавање - Економске последице Првог светског рата
Материјални и људски губици; економске последице политичких промена; промене у светској трговини; криза и стабилизовање националних привреда

4. недеља
предавање - Велика економска криза 1929. године
узроци, догађаји и последице Велике економске кризе; незапосленост; аграрна и финансијска криза; случајеви САД и Немачке

4. недеља
предавање - Велика економска криза 1929. године
узроци, догађаји и последице Велике економске кризе; незапосленост; аграрна и финансијска криза; случајеви САД и Немачке

5. недеља
предавање - Почетак „великог експеримента“ – комунизам у теорији и пракси
Увођење комунизма у СССР; државно-планска привреда, НЕП, петогодишњи план

6. недеља
предавање - Тоталитарна економија/Привреда у служби фашизма и национал-социјализма
Државни капитилазам у Немачкој и Италији; корпоративна држава у Италији; економска обнова Немачке, развој индустрије и наоружања; немачки „привредни простор“

7. недеља
предавање - Ратна економија – Други светски рат
Привреда у Другом светском рату, економски фактори рата, промене у популацији, територији и БДП, структурне промене у привреди; економски победници рата

8. недеља
предавање - Послератна обнова
економске последице рата; концепције и модели привредног опоравка Европе; Маршалов план; СЕВ

9. недеља
предавање - Европска економска заједница
Идеја Европа, Европска економска заједница за угаљ и челик; ЕУРОАТОМ, ЕЕЗ, Уговор у Мастрихту, ЕУ

10. недеља
предавање - Центар и периферија
глобални економски развој држава након Другог светског рата; теорија зависности; однос „богатог севера“ и „сиромашног југа“

11. недеља
предавање - Капитализам благостања, континентални европски модел
развој социјалних институција након рата; случај: Велике Британије; социјално-тржишна економија

12. недеља
предавање - Амерички капитализам у 20. веку
масовна производња; крупни капитал, финансијске инстутуције и владајуће структуре; потрошачка култура; глобализација капитала

13. недеља
предавање - Крај „великог експеримента“ – комунизам у пракси
Привреда СССР после Другог светског рата; последице увођења планског социјализма; перестројка

14. недеља
предавање - Глобална економија
економска дивергенција; економски развој држава на Далеком истоку (Јапан, Кина, Индија, Јужна Кореја)

15. недеља
предавање - Будућност капитилизма
савремене економске институције и модели; економска рецесија; приватно власништво и/или државни капитализам
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Pol Kenedi, Uspon i pad Velikih sila. Ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine, Podgorica-Beograd 1999. Berend, Ivan T., Ekonomska istorija Evrope u XX veku: ekonomski modeli od laissez-faire do globalizacije, Beograd 2009.
↑↑↑