Историја

Курс:
Савремена Русија: политика, дипломатија, економија (осн.)
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен савременој Русији, са анализом најважнијих политичких, социјалних, демографских и привредних аспеката развоја крајем 20. и током 21. века и њихова интеракција са другим савременим појавама (идеологијама, политичким променама и економским развојем, демографским преображајем и миграторним процесима, преображајем свакодневнице...). Пажња је усмерена на анализу широких процеса трансформације савремене Русије, од СССР до савремених процесе глобализације, мултикултуралности и информатичког друштва
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са проблематиком и резултатима проучавања савремене Русије. Оспособљавање за целовито разумевање савремене Русије у ширем контексту европске и светске историје
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Савремена Русија: кључни проблеми проучавања

2. недеља
предавање - Распад СССР и рађање нове руске државе - политички преглед

3. недеља
предавање - Распад СССР и рађање нове руске државе - друштвене и економске последице

4. недеља
предавање - Русија 1990-тих: унутрашња политика

5. недеља
предавање - Рат(ови) у Чеченији

6. недеља
предавање - Економски развој Русије 1990-тих

7. недеља
предавање - Од суперсиле до регионалне силе: спољна политика Русије 1990-тих

8. недеља
предавање - Политички преокрет 2000: Од Јељцина ка Путину - промене парадигме

9. недеља
предавање - Трансформација политике Русије 2000-тих: Путинова "ревитализација" Русије

10. недеља
предавање - Од дивље приватизације ка државној контроли: Руска економија 2000-тих

11. недеља
предавање - Поново сила: Путин и Русија у међународним односима 2000-тих

12. недеља
предавање - Либерални отклон да или не: Путин и Медведев

13. недеља
предавање - Нафта и гас: политички и дипломатски оквири савремене руске међународне политике

14. недеља
предавање - Нафта и гас: економска основа савремене руске политике

15. недеља
предавање - Путин и опоненти: политичке контроверзе данашње Русије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Вишневский, К демократии и обратно: Россия 1990-2004, Москва 2004
Отечественная история России новейшего времени 1985-2005 (ред. А.Б. Безбородов), Москва 2007
Општа допунска литература
В.В. Согрин, Политическая история современной России 1985-2001, Москва 2001.
M.I. Goldman, Petrostate : Putin, power, and the new Russia, Oxford 2008
↑↑↑