Историја

Курс:
Методологија истраживања у области савремене историје (мастер)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: предавања: позитивизам, друштевна историја, политичка историја,економска историја, историјска антропологија, нови медији као историјски извори на вежбама ће студнети читати најважније теоријске радове о методолоји
Циљ изучавања курса: упознавање са основним елементима методлогије историјске науке
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавање и дискусије на вежбама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Андреј Митровић, Пропитивање Клио, Београд 1996; А. Митровић, Расправљања с а Клио, Сарајево 1991, Мријана Грос, Хисторијска знаност
↑↑↑