Историја

Курс:
Методологија истраживања у области античке историје (мастер)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се на основу савремене историјске литературе упознати са основним методама истраживања у области историје Старог истока, историје старе Грчке и историје Рима.
Циљ изучавања курса: Студенти ће се на основу савремене историјске литературе упознати са основним методама истраживања у области историје Старог истока, историје старе Грчке и историје Рима.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Е. Hornung,Einführung in die Ägyptologie. Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt 1967.
L. Robert, Opera Minora Selecta I-V, Amsterdam 1969-1989.
Ф. Папазоглу, Из историје античког Балкана, Београд 2007.
Ф. Папазоглу, Средњобалканска племена у предримско доба, Београд 2007.
R. Syme, Roman Papers I, Oxford 1979.
E. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte I, Hildesheim 1966.
Општа допунска литература
Th. Mommsen, Römische Forschungen I-II, Hildesheim 1962.
↑↑↑