Историја

Курс:
Српски народ и југословенска држава (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања. Српски народ је највећи део свог ХХ века проживео унутар југословенске државе. Из тих разлога ће садржај предавања бити посвећен односу српске интелектуалне и политичке елите према југословенској држави, утрошку великих генерацијских и националних енергија на формирању и очувању државе,као и односу према идејама демократије и тоталитаризма. Практична настава обухвата оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и литературу, формирају историјско мишљење и своја сазнања презентују у усменој и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Продубљивање и ширење знања о српском народу и југословенској држави с тежиштем на идентификовању кључних питања и проблема везаних за унутрашњи политички развој и међународни положај.
Предуслови за полагање: Завршене Основне академске студије историје, редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад на историјским изворима.
План курса:

1. недеља
предавање - Југословенска идеја и српска интелектуална елита

1. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

2. недеља
предавање - Српски народ и стварање југословенске државе

2. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

3. недеља
предавање - У новој држави (социјалне прилике и национално-политички положај српског народа)

3. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

4. недеља
предавање - Проблеми демократије у српској националној мисли и пракси

4. недеља
предавање - Исто; Рад на изворима и литератури.

5. недеља
предавање - Српски народ и кључне институције власти у Краљевини Југославији

5. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

6. недеља
предавање - Идеологија југословенства

6. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

7. недеља
предавање - Подељено српство

7. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

8. недеља
предавање - Српство у рату

8. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

9. недеља
предавање - Страдање српског народа у Другом светском рату

9. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

10. недеља
предавање - У социјалистичкој Југославији

10. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

11. недеља
предавање - Криза југословенског социјализма и српско питање

11. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

12. недеља
предавање - Српски народ и распад југословенске државе

12. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

13. недеља
предавање - Неинтегрисаност српског народа у Југославији као историјски и политички проблем

13. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Приручник - Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I-III, Београд 1988.
- М. Грол, Искушења демократије, Београд 1991. - Н. Дуганџија, Југославенство, Београд s.a. - М. Ђилас, Несавршено друштво и даље од „нове класе“, Лондон 1970. - О. Милосављевић, У традицији национализма, Београд 2002. - Фашизам и неофашизам, зборник радова, Београд 1977. - Ј. Драговић, „Спасиоци нације“. Интелектуална опозиција и оживљавање национализма, Београд 2004.
↑↑↑