Историја

Курс:
Курс 2: Грчки свет од 431. до 360. пре н.е.
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Историја грчког света од Пелопонеског рата до окончања тебанске хегемоније.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним догадјајима и токовима институционалног, друштвеног, привредног и културног развоја старих Грка од 431. до 360. пре н.е.; упознавање са изворима историјског сазнања и методологијом њиховог истраживања
Облици наставе: Семинарске вежбе
Обавезе студената: Редовно похадјање наставе, израда семинарског рада, активно учешће у раду на часовима, писмена вежба на крају I и II семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Писмена вежба на крају првог и другог семестра; семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са садржајем и задацима курса.

2. недеља
вежбе - Узроци и поводи Пелопонеског рата I
- Извори - Односи Атине и Спарте од 500. до 446. пре н.е. - Кратак историјат Првог атинског савеза

3. недеља
вежбе - Узроци и поводи Пелопонеског рата II
- Догађаји око Епидамна, Мегаре и Егине - Расположење у Атини и медју чланицама Пелопонеског савеза - Стратегија и тактика; ресурси зараћених страна

4. недеља
вежбе - Архидамов рат I
- Ратна дешавања од 431. до 425. - Стање у Атини након Периклове смрти

5. недеља
вежбе - Архидамов рат II
- Ратна дешавања од 425. до 421. - Никијин мир

6. недеља
вежбе - Период несигурног мира
- Успон Алкибијада - Догађаји на Пелопонезу - «Мелски дијалог»

7. недеља
вежбе - Сицилијска експедиција

8. недеља
вежбе - Последице Сицилијске експедиције
- Персијско уплитање у ток Пелопонеског рата - Устанак атинских савезника

9. недеља
вежбе - Олигархијски преврат 411. пре н.е.
- Атински олигарси - Предлог олигархијског устава

10. недеља
вежбе - Рат на Хелеспонту и у Пропонтиди
- Киносема, Кизик - Обнова демократије - Хрисопољ, Халкедон и Визант

11. недеља
вежбе - Ратна дешавања 407-406
- Алкибијад у Атини - Битка код Нотија - Битка код Аргинуских острва

12. недеља
вежбе - Последња битка и пад Атине
- Битка код Егоспотама - Предаја Атине и услови наметнутог мира

13. недеља
вежбе - Писмена вежба

14. недеља
вежбе - «Тридесеторица тирана» I
- Критија против Терамена - Олигархијска управа у теорији и пракси - Демократе у избеглиштву

15. недеља
вежбе - «Тридесеторица тирана» II
- Трасибул у Фили и Пиреју - Смрт Терамена и Критије - Крај градјанског рата и обнова демократије

16. недеља
вежбе - Спартанска хегемонија I
- Декархије, хармости, форос - Спарта и Персија-Поход Кира Млађег

17. недеља
вежбе - Спартанска хегемонија II
- Односи Спарте и Персије 400-398/7. пре н.е.

18. недеља
вежбе - Спартанска хегемонија III
- Околоности ступања на престо краља Агесилаја - Унутрашња превирања у Спарти - Агесилај у Малој Азији - Битка код Книда

19. недеља
вежбе - Коринтски рат I
- Незадовољство спартанских савезника - Почетак рата-Халијарт - Савез грчких полиса против Спарте

20. недеља
вежбе - Коринтски рат II
- Догадјаји 394.г.: битке код Коринта и Коронеје - Атина обнавља Дуге зидове и утврдјује Пиреј - Ификрат и његови пелтасти

21. недеља
вежбе - Коринтски рат III
- Покушај склапања мира 392.: Анталкида у Персији - Трасибул у Малој Азији - «Краљев мир»

22. недеља
вежбе - Грчка након «Краљевог мира»
- Спарта кажњава Мантинеју - Спарта осваја тебанску тврдјаву - Распуштање савеза халкидичких градова

23. недеља
вежбе - Обнова Атине и оснивање Другог атинског савеза
- Савез Атине и Тебе - Оснивање Другог атинског савеза - Уређење савеза

24. недеља
вежбе - Пелопида и Епаминонда против Спарте
- Vојна реформа - Неуспешни походи Агесилаја и Клеомброта - Ширење Беотског савеза

25. недеља
вежбе - Атина против Спарте
- Хабрија победјује код Накса и придобија нове савезнике - Делатност Тимотеја, Ификрата и Хабрије

26. недеља
вежбе - Писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В.В. Струве – Д.П. Калистов, Стара Грчка, Сарајево 1969; М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1974; М.Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1971; Тукидид, Пелопонески рат (превела Д. Обрадовић),Београд 1999; Аристофанове комедије (превео К. Рац), Загреб 1947; Ксенофонт, Хеленска историја (превела М. Душанић), Нови Сад 1988; Аристотел, Атенски устав (превео Н. Мајнарић), Загреб 1948; Плутарх, Успоредни животописи (превео З. Дукат), Загреб 1989;
Општа допунска литература
Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Београд 1999;The Cambridge Ancient History, Vолс. V-VI, 1992-1994;S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002; J.B. Bury – R. Meiggs, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, London 1975; N.G.L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C., Oxford 1967;The Oxford Classical Dictionary, 2000 (приручник); Ксенофонт, Анабаза (превео М. Поповић), Београд 2002;Constitution of the Athenians, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass
↑↑↑