Историја

Курс:
Курс 7: Цивилизације старог Истока од средине II миленијума пре н.е. до IV века пре н.е.
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Преглед развоја цивилизација старог Истока (територија која се простире од данашње Турске до Египта, од Сирије, Либана и Израела до Ирана и Авганистана) од средине II миленијума пре н.е. IV века пре н.е.
Циљ изучавања курса: Овладавање основним знањима о цивилизацијама старог Истока и оспособљавање студената за самостално коришћење релевантних извора и литературе
Облици наставе: семинарске вежбе - 15 часова
Обавезе студената: редовно похађање наставе; израда семинарског рада; активно учешће у раду на часовима; писмена вежба на крају I и II семестра.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање са циљевима и садржајем курса.

2. недеља
вежбе - Географски и хронолошки оквири цивилизација старог Истока
- Простор старог Истока (физичка географија) - Хронологија и периодизација - Настанак првих цивилизација

3. недеља
вежбе - Писма и архиви старог Истока
- Извори за историју старог Истока : писани и материјални остаци - Писама старог Истока : клинопис, хијероглифско писмо и алфабет - Архиви старог Истока - Откривање прошлости – дешифровања писама

4. недеља
вежбе - Хетитско царство
- Обнова државе крајем XIV века пре н.е. - Време великих освајања - 'Хетитски анали' - Мала Азија крајем XIII и почетком XII века пре н.е.

5. недеља
предавање - Египат у време XIX династије
- Хоремхебове реформе - XIX династија / Сети I и Рамзес II - Битка код Кадеша

6. недеља
вежбе - Крај бронзаног доба: разарања, миграције, обнова
- XII век на простору источног Медитерана - 'Народи с мора' - Разарање Угарита и градова на Кипру

7. недеља
вежбе - Рамесиди
- Меренптах и први помен Хебреја ('Израел стела' - Егзодус) - Мединет Хабу, Абу Симбел, Рамесеум - 'Папирус Харис'

8. недеља
предавање - Егзодус и библијска археологија
- Хронолошки и територијални оквири - Писани и материјални извори - 'Историчност' трагања за обећаном земљом

9. недеља
предавање - Левант и Егпат у периоду 1200-900
- Филистејски пентаполис - Путовање Унамона у Библос

10. недеља
вежбе - Хебреји на простору Палестине
- Доба судија - Стари Завет

11. недеља
вежбе - Феничани и Арамејци
-'Територија' Феникије / најважнији градски центри: Тир, Сидон, Библос и Арвад -Тирско-сидонско царство у време Хирама I -Арамејци на старом Iстоку

12. недеља
вежбе - Израелско-јудејско царство у време Давида и Соломона

13. недеља
вежбе - Писмена вежба

14. недеља
вежбе - Египат у време трећег међупериода
- Либијци и Нубијци у Египту

16. недеља
вежбе - Друго и треће уздизање Асирије
- Асирски анали - Структура државе: двор и провинције - Време великих освајања - Асирска војска - Депортације становништва

17. недеља
вежбе - Медија
- Држава Међана (Дејока, Фраорт, Астијаг и Кјаксар) - Херодот о Медији

18. недеља
вежбе - Израел и Јудеја од Соломонове смрти до 721. год. пре н.е.
- Равоам и Јеровоам :Подела државе на Израел и Јудеју - Пад Самарије 721. год. пре н.е. и освајање Изарела - 'протодијаспоре'

19. недеља
вежбе - Гвоздено доба на простору Анадолије
- Неохетитске државе - Држава Урарту

20. недеља
вежбе - Нововавилонско царство
- 'Vавилонска хроника' - Набопаласар - Навухудоносор II - Набонид

21. недеља
вежбе - Саиски период
-Египат у време XXVI династије - Спољна политика Неха II - Културне прилике - Херодот о XXVI династији

22. недеља
вежбе - Персија у време првих Ахеменида
- Кир II Велики (освајања Медије, Лидије и Вавилоније) - Персијска политика према покореном становништву – 'Киров цилиндар'

23. недеља
вежбе - Камбиз
- Освајање Египта - Херодотов портрет Камбиза

24. недеља
вежбе - Дарије I
- Околности Даријевог доласка на престо – Бехистунски натпис - Реформе Дарија I

25. недеља
вежбе - Даријеви наследници
- Персијско царство од Даријеве смрти до Александровог освајања Персепоља

26. недеља
вежбе - Писмена вежба (тест)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Курт, Стари Iсток I-II, Београд 2004, 419-428, 435-442, 444-449, 456-479, 483-522, 556-560, 566-588, 614-634, 646-655, 658-670, 671-702, 717-730. Стари завет; Херодотова Iсторија I-IV, превод М. Арсенића, Нови Сад 1959, 1986. Артаксерксо из Плутархових Успоредних животописа, Загреб 1989.
Општа допунска литература
Civilizations of Ancient Near East, ed. J. Sasson, I-V, New York 1995. W. von Soden, The Ancient Orient: An Introduction to the Study of the Ancient Near East, London 1994. D.C. Snell, Life in Ancient Near East, 3100-332 B.C., Yale University Press 1998. The Cambridge Ancient History, Vols. I-IV Џ. Дрејн, Увођење у Стари Завет, Београд 2003. Оксфордска историја Египта, Београд 2004. П. Монте, Египат у доба Рамзеса, Загреб 1978. www.ancientneareast.net www.etana.org
↑↑↑