Историја

Курс:
Визуелна култура средњег века (осн.)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: У оквиру овог предмета биће представљени различити репрезентативни облици и парадигматични примери визуелне културе средњег века настали у сфери византијског културног круга, западној Европи, исламској култури, јеврејској традицији, а посебно њихове међусобне интеракције. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање са носећим феноменима, главним токовима и кључним споменицима визуелне културе средњег века насталим у сфери виѕантијског културног круга, западној Европи, исламској култури, јеврејској традицији, а посебно њихове међусобне интеракције.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима.
Облици наставе: Настава се изводи токо једног семестра на предавањима, уз одговарајућу визуелну подршку и могућност теренске праксе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања

2. недеља
предавање - Основе визуелне културе средњег века 1

3. недеља
предавање - Основе визуелне културе средњег века 2

4. недеља
предавање - Методи проучавања визуелне културе средњег века 1

5. недеља
предавање - Методи проучавања визуелне културе средњег века 2

6. недеља
предавање - Феномени визуелне културе византијског света 1

7. недеља
предавање - Феномени визуелне културе византијског света 2

8. недеља
предавање - Феномени визуелне културе западне Европе средњег века 1

9. недеља
предавање - Феномени визуелне културе западне Европе средњег века 2

10. недеља
предавање - Феномени исламске визуелне културе средњег века 1

11. недеља
предавање - Феномени исламске визуелне културе средњег века 2

12. недеља
предавање - Феномени јеврејске визуелне културе средњег века 1

13. недеља
предавање - Феномени јеврејске визуелне културе средњег века 2
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Munchen 1990.
H. Belting, Florenz und Bagdad, Eine westostliche Geschichte des Blicks, Munchen 2008.
O. Grabar, Islamic Visual Culture, 1100-1800, Ashgate 2006.
O. Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton University Press 1992.
S. Fine, Art and Judaism in the Greco-Roman World: Toward a New Jewish Archaeology, Cambridge University Press 2005.
↑↑↑