Историја

Курс:
Курс 6: Цивилизације старог Истока од почетка III до средине II миленијума пре н.е.
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Преглед развоја цивилизација старог Истока (територија која се простире од данашње Турске до Египта, од Сирије, Либана и Израела до Ирана и Авганистана) од почетка III до средине II миленијума пре н.е. IV века пре н.е.
Циљ изучавања курса: Овладавање основним знањима о цивилизацијама старог Истока и оспособљавање студената за самостално коришћење релевантних извора и литературе
Облици наставе: семинарске вежбе (број вежби у семестру: 15 часова)
Обавезе студената: редовно похађање наставе; израда семинарског рада; активно учешће у раду на часовима; писмена вежба на крају I и II семестра.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање са темом, циљевима и задацима курса

2. недеља
вежбе - Географски и хронолошки оквири цивилизација старог Истока
- Простор старог Истока (физичка географија) - Хронологија и периодизација - Настанак првих цивилизација

3. недеља
вежбе - Писма и архиви старог Истока
- Извори за историју старог Истока : писани и материјални остаци - Писама старог Истока : клинопис, хијероглифско писмо и алфабет - Архиви старог Истока - Откривање прошлости – дешифровања писама

4. недеља
вежбе - Градови-државе Сумера
- Територија; становништво; градови - Извори – архиви, Сумерска листа краљева, - Уједињење југа – Ентамена и Урукагина

5. недеља
вежбе - Династија Акада
- Територија Акада - Становништво / Семити - Саргон и Саргониди (уједињење Месопотамије) - Управа и администрација

6. недеља
вежбе - Нео-сумерски период
- Акадски клинопис, архиви, Еп о Гилгамешу - Досељавање Аморита - III династија Ура

7. недеља
вежбе - Религија и митологија цивилизација Дворечја
- 'Настанак света' (Енума Елиш) - Култови - Институција храма

8. недеља
вежбе - Египат у време старог царства
- Горњи и Доњи Египат / јединствена држава - III династија (политичка историја) - IV династија (политичка историја) - V и VI династија (политичка историја)

9. недеља
вежбе - 'Градитељи пирамида'
- Џосеров фунерарни комплекс у Сакари - Пирамиде у Гизи

10. недеља
вежбе - Први међупериод
-Крај старог царства / децентарлизација државе у време VII и VIII династије -Инситуције, друштво, култура и идеологија старог царства ('Текстови пирамида')

11. недеља
вежбе - Аморитски Вавилон
- Аморити на простору Месопотамије - Хамурабијева спољна политика – уједињење Месопотамије - Унутрашње уређење државе - Хамурабијеви наследници

12. недеља
вежбе - Друштво и култура Месопотамије III и прве половине II миленијума пре н.е.
- Развој градова - Институције - Појава писаног права, најстарији правни споменици Сумера и Акада - Арамејци на простору Горње Месопотамије

13. недеља
предавање - Писмена вежба

14. недеља
вежбе - Хамурабијев законик

15. недеља
вежбе - Северна Месопотамија почетком II миленијума
- Територија Асирије - Староасирски период (извори, настанак првих институција дрштва – лимму) - Асирска трговина; трговачке насеобине типа кāрум и wабартум на простору Анадолије - Асирија од 1400. до 1050. год. пре н.е./ време великих освајања

16. недеља
вежбе - Уводни час

17. недеља
вежбе - Друштво средњег царства
-Нови књижевни жанрови – Поуке и Пророчанства -Култ Озириса и 'тексови ковчега' -Иригациони системи (пример планског исушивања Фајума у време Средњег царства;

18. недеља
вежбе - Религија и митологија фараонског Египта

19. недеља
вежбе - Други међупериод
Хикси

20. недеља
вежбе - Анадолија у првој половини II миленијума - Држава Хетита
-Хати -Долазак Iндоевропљања и формирање првих заједница -Писмо и језик Хетита (извори) -Образовање Хетитске државе

21. недеља
вежбе - Друштво новог царства
- Теба / Амонови храмови у Каранаку и Луксору - Амоново свештенство - 'Књига мртвих'

22. недеља
вежбе - Египат у време новог царства – XVIII династија
- Протеривање Хикса - Консолидација државе у време XVIII династије и прва освајања - Краљица Хатшепсут / експедиција у Пунт - Египат у време Тутмеса III – врхунац царства

23. недеља
вежбе - Амарнска реформа
Дипломатија Аменхотепа III Прва реформа и уздизање Ре-Хоракхтија хелиопољског Култ Атона Ново верско учење ('Vелика химна Атону')

24. недеља
вежбе - Уметност Амарне
- Изградња нове престонице ( Ахетатон – Телл ел Амарна) - Владарска породица / Ехнатон, Нефертити и њихови наследници - Тутанхамон

25. недеља
вежбе - Наслеђе Старог Истока

26. недеља
вежбе - Писмена вежба (тест)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Курт, Стари Iсток I-II, Београд 2004, 1-13, 23-86, 106-122, 132-163, 166-170,172-209, 217-273, 324-338. Гилгамеш. Сумерско-вавилонски еп, превод (с модерног језика) С. Препрека, Сарајево 1961. Законик Хамурабија вавилонског краља, превод (с модерног језика) Ч. Мирковића, Београд 1925.
Општа допунска литература
Civilizations of Ancient Near East, ed. J. Sasson, I-V, New York 1995. W. von Soden, The Ancient Orient: An Introduction to the Study of the Ancient Near East, London 1994. D.C. Snell, Life in Ancient Near East, 3100-332 B.C., Yale University Press 1998. The Cambridge Ancient History, Vols. I-IV М. Матје, Староегипатски митови, Сарајево 1963. К. Контено, Бабилон и Асирија, Загреб 1978. С.Н. Крамер, Хисторија почиње у Сумеру, Загреб 1966. www.ancientneareast.net www.etana.org
↑↑↑