Историја

Курс:
Урбанизација и управа Римског царства (докт.)
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Студенти ће се, на основу релевантних литерарних, епиграфских и нумизматичких извора, упознати са процесом урбанизације Римског царства од општих карактеристика до појединачних случајева у провинцијама (категорије насеља, оснивање колонија и муниципија, промена статуса појединих градова, структура становништва итд.), као и са основним одликама управног система (магистратуре, провинције, административне реформе итд.).
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним токовима процеса урбанизације Римског царства, као и са основним одликама управе.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge Ancient History XI: The High Empire, AD 70-192, Cambridge 2007.
The Cambridge Ancient History X: The Augustan Empire 43 BC-AD 69, Cambridge 2006.
The Cambridge Ancient History XII: The Crisis of Empire A.D. 193-337, Cambridge 2007.
The Cambridge Ancient History XIII: The Late Empire, AD 337–425, Cambridge 2007.
The Cambridge Ancient History XIV: Late Antiquity: Empire and Successors, AD 425–600, Cambridge 2007.
F. F. Abott – A. C. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926.
Општа допунска литература
S. Dmitriev, City Governmen in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005.
R. Birley, The Roman Government of Britain, Oxford 2005.
M. Kulikowski, Late Roman Spain and its Cities, Baltimore 2010.
A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970.
Ј. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969.
A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, London 1974.
M. Mirković, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji, Beograd 1968.
A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1971.
J. Gascou, La politique municipale de l’empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère, Rome 1972.
F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à l’époque romaine, Athènes 1988.
A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 1932.
F. Millar, Rome, the Greek World and the East, Vol. 2: Government, Society and Culture in the Roman Empire, Chapel Hill and London 2004.
Y. Le Bohec, Histoire de L’Afrique romaine (146 avant J.-C. – 439. après J.-C.), Paris 2005.
P. A. Brunt, Roman Imperial Themes, Oxford 2001.
G. Alföldy, Noricum, London–Boston 1974.
↑↑↑