Историја

Курс:
Приватни живот у савремном добу (осн.)
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: предавања: породица у 20 веку, ратови и приватност, културне разлике и пирватност, верске разлике и приватност, историја сексуалности,детињство, младост, положај жена, тело, рад и приватност вежбе ће пратити теме предавања
Циљ изучавања курса: циљ предмета је да уведе тему приватног живота као релевантну историјску тему и да покаже све промене које су се десиле у тој области током 20 века. студенти ће се упознати са убрзаним променама које су скоро у потпуности измениле ту сферу
Предуслови за полагање: предмет могу узети студенти завршне године који су положили прве две године студија
Облици наставе: после предавања, на вежбама ће се анализирати филмови или књижевна дела која илуструју теме које се обрађују на предавањима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Aries, Ž. Dibi, Istorija privatnog života, Beograd 2003.
↑↑↑