Историја

Курс:
Србија у Првом светском рату (осн.)
Предавачи: др Чедомир Антићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс ће бити структуриран феноменолошки и хронолошки. Посебно ће бити проучавани политичка и економска позадина рата, као природа и ток рата (посебно са становниптва деловања влада и дипломатија европских држава). Поред предавања курс ће садржати и вежбе на којима ће бити проучавани извори и литература.
Циљ изучавања курса: Циљ похађања је разматрање и студирање историје Првог светског рата (1914-1918) посебно његових аспеката везаних за међународне односе. Нарочит нагласак биће стављен на сагледавање узрока рата, ратну дипломатију и планове за будућност.
Предуслови за полагање: Услов за похађање испита је уписана четврта година основних студија Историје.
Облици наставе: Предавања, вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Краљевина Србија и надметање Великих сила за превласт у Европи 1878-1914
Тема ће бити положај Србије међу европским државама од стицања независности до почетка Првог светског рата. На предавању ће бити изложени најважније теме, извори, литература, контроверзе...
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 Alan J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980 А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908-1918,Београд 2011. В. Ћоровић, Односи Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1992.

2. недеља
предавање - Циљеви српске спољне политике у првој деценији 20. века
На предавању ће бити предстевљени најважнији циљеви спољне политике Краљевине Србије до 1914. године. На вежбама ће бити анализирана супротстављена тумачења у историографији на основу литературе и објављених збирки докумената.
Литература: Р. Љушић, Историја српске државности, Београд 2008 М. Екмечић, Ратни циљеви Србије, Просвета, Београд, 1990 Д. Јанковић, Србија и Југословенско питање 1914-1915, Београд 1973

3. недеља
предавање - Установе српске спољне политике
На предавању ће бити изложена историја српских установа које су водиле спољну политику (МИД, влада, монарх, војска). На вежбама ће бити анализирани извори и литература о овој теми.
Литература: Р. Љушић, Историја српске државности у 19. веку, Београд 2008. Радош Љушић, Владе Србије 1805–2005, Београд, 2005. Б. Љ. Поповић, Дипломатска историја Србије, Београд 2010. Богдан Љ. Поповић, Историја Министарства иностраних дела Србије, Београд, 2005

4. недеља
предавање - Кризе и ратови на Балкану (1885, 1897, 1908/1909, 1912-1913)
Балканско полуострво је било једини део Европе где се у раздобљу од 1871. до 1914. године ратовало. Утицај ратних збивања и значај криза које су претходиле Првом светском рату биће представљени на предавању. На вежбама ће бити анализирани извори и литература.
Литература: Б. Љ. Поповић, Дипломатска историја Србије, Београд 2010. Д.Т. Батаковић, Н. Р. Самарџић, М. Ст. Протић, А. Фотић, Нова историја српског народа, 3.изд. , Београд 2007. Д. Ђорђевић, Царински рат Аустроугарске и Србије 1906-1911, Београд 1962.

5. недеља
предавање - Јулска криза – узрок и повод светског рата
На предавању ће бити изложени многобројни аспекти Јулске кризе 1914. концем које је избио Први светски рат. На вежбама ће бити бити анализирани извори, као и развој касније историографије о овој теми.
Литература: Alan J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980 А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908-1918,Београд 2011. В. Ћоровић, Односи Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1992.

6. недеља
предавање - Прва ратна година – војне победе и дипломатске офанзиве – ратни циљеви
На предавању ће бити изложени аспекти војне и дипломатске историје прве године Првог светског рата. Посебно ће бити анализиран однос европског рата и ратних операција на Балкану. На вежбама ће бити сагледана ова тема на основу релевантних извора.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, Београд, Службени гласник 2007 А. Митровић, Однос између политичке, војне и економске моћи на Балкану у првом светском рату – пример Србије, Годишњак за друштвену историју бр. 5, бр. 1/3, 1998
Драгољуб Р. Живојиновић, Невољни ратници: Велике силе и Солунски фронт (1914–1918), Београд, 2008. Б. Љ. Поповић, Дипломатска историја Србије, Београд 2010.

7. недеља
предавање - Лондонски споразум и Србија
На предавању ће бити разматрани услови доношења, садржај и последице Лондонског уговора из 1915. године.
Литература: Д. Р. Живојиновић, Ватикан и Први светски рат. 1. Надметање у борби за мир : Сједињене Америчке Државе и политика Свете столице 1914-1918, Београд , 2013 Чедомир Антић, Неизабрана савезница: Србија и велика Британија у Првом светском рату, Београд, завод за уџбенике 2012

8. недеља
предавање - Велике силе на Балканском фронту – између Галипоља и Солуна
На предавању ће бити изложена хронологија и феномени односа Великих сила према Балкану. На вежбама ће бити разматрани феномени на основу објављене грађе и анализирана разна тумачења у литератури.
Литература: Убавка Остојић-Фејић, Сједињене Америчке Државе и Србија 1914-1918, Институт за савремену историју, Београд 1994 Драгољуб Р. Живојиновић, Невољни ратници: Велике силе и Солунски фронт (1914–1918), Београд, 2008.

9. недеља
предавање - Пропаст Србије, повлачење преко Албаније и Велике силе
На предавању ће бити разматране различите теме у вези са поразом Српске војске 1915. године и повлачењем преко Албаније. На вежбама ће бити разматрани интереси, циљеви и политика Великих сила на основу литературе.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 А. Митровић, Однос између политичке, војне и економске моћи на Балкану у првом светском рату – пример Србије, Годишњак за друштвену историју бр. 5, бр. 1/3, 1998

10. недеља
предавање - Прогнана Србија, Руска револуција, Југословенски одбор (Крфска декларација)
На предавању ће бити изложени историјски развој српских установа у прогонству, као и утицај Руске револуције на српску државу и идеје уједињења. На вежбама ће бити разматрани извори и литература о овим темама.
Литература: Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, Београд, Службени гласник 2007 Ч. Попов, Велика Србија: стварност и мит, Сремски Карловци, Нови Сад 2008.

11. недеља
предавање - 1918. година – аутономија у Аустрији или уједињење
На предавању ће бити анализиран развој идеја о завршетку рата - од јануара 1918. године и изјаве Лојда Џорџа, преко 14 тачака Вудро Вилсона и Женевске конференције до Прводецембарског акта. На вежбама ће бити разматрани дипломатски, стратешки и војни фактори који су кључно утицали на политике зараћених страна.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 A.J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980

12. недеља
предавање - Крај рата и последице
На предавањима ће бити речи о пробоју Солунског фронта и његовом значају, ослобођењу Србије, распаду Аустроугарске, уједињењу, дипломатском путу уједињења (од признања САД до краја Мировне конференције у Паризу). На вежбама ће бити расправљано о различитим виђењима и тумачењима исхода и последица Првог светког рата у историографији и јавности.
Литература: М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Историја Срба у новом веку 1492 до 1992, Београд 2011. А. Митровић, Устаничке борбе у Србији: 1916-1918, СКЗ Београд 1988 Р. Љушић, Историја српске државности у 19. веку, Београд 2008
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 A.J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980
↑↑↑