Историја

Курс:
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) (докт.)
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предмет обухвата интелектуалну историју Европе и света од просвећености до модерне. Главна пажња поклоњена је анализи кључних политичких идеја овога доба, кроз испитивања њихових веза са конкретним, националним историјским контекстом. Практична настава одвија се у оквиру семинарских вежби. Прилагођена је посебним интересовањима студената. Есеји и усмене презентације студената одређују се у складу са темама њихових докторских теза.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним феноменима модерне историје Балкана; практични рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу; оспособљавање за самосталан научни рад.
Предуслови за полагање: За студенте историје - положен испит из предмета Општа историја 19. века. Студенти других одељења Филозофског факултета - основна знања о модерној историји.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор
-
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

1. недеља
вежбе - Уводни разговор
-
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 197

2. недеља
предавање - Историја идеја и интелектуална историја: жанровско одређење
-
Литература: Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.

2. недеља
вежбе - Историја идеја и интелектуална историја: жанровско одређење
-
Литература: Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.

3. недеља
предавање - САД: демократија и република
-

3. недеља
вежбе - САД: демократија и република
-

4. недеља
предавање - Велика Британија: либерални модел
-

4. недеља
вежбе - Велика Британија: либерални модел
-

5. недеља
предавање - Француска: монархија или нација
-

5. недеља
вежбе - Француска: монархија или нација
-

6. недеља
предавање - Русија: самодржавље, православље, народност
-

6. недеља
вежбе - Русија: самодржавље, православље, народност
-

7. недеља
предавање - Хабсбуршка монархија: династија и поданици
-

7. недеља
вежбе - Хабсбуршка монархија: династија и поданици
-

8. недеља
предавање - Пруска и Немачка: послушност и ефикасност
-

8. недеља
вежбе - Пруска и Немачка: послушност и ефикасност
-

9. недеља
предавање - Италија: искушења интеграције
-

9. недеља
вежбе - Италија: искушења интеграције
-

10. недеља
предавање - Сјај и беда периферије: Пиринејско полуострво, Скандинавија, Бенелукс
-

10. недеља
вежбе - Сјај и беда периферије: Пиринејско полуострво, Скандинавија, Бенелукс
-

11. недеља
предавање - Сјај и беда периферије: Балканско полуострво
-

11. недеља
вежбе - Сјај и беда периферије: Балканско полуострво
-

12. недеља
предавање - Дезинтеграција и порази: Османско царство
-

12. недеља
вежбе - Дезинтеграција и порази: Османско царство
-

13. недеља
предавање - Дезинтеграција и порази: Кинеско царство
-

13. недеља
вежбе - Дезинтеграција и порази: Кинеско царство
-

14. недеља
предавање - Африка: подјармљивање или модернизација
-

14. недеља
вежбе - Африка: подјармљивање или модернизација
-

15. недеља
предавање - Завршна дискусија
-

15. недеља
вежбе - Завршна дискусија
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.
H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985
H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002
W.E. Houghton, The Victorian Frame of Mind, New Haven/London 1968
N. McCord, British History 1815-1906, Oxford 1991; E. J. Evans, The Forging of the Modern State. Early industrial Britain 1783-1870, London/ New York 1999
F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004; M. Ferro, Histoire de France, Paris 2003
F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004; M. Ferro, Histoire de France, Paris 2003
O. Figes, Natasha’s Dance. A Cultural History of Russia, London 2003
O. Figes, Natasha’s Dance. A Cultural History of Russia, London 2003; Dž. Bilington, Ikona i sekira. Istorija ruske kulture, jedno tumačenje, Beograd 1988
R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/ London 2001; K. E. Šorske, Fin-de-siècle u Beču. Politika i kultura, Beograd 1998
K. E. Šorske, Fin-de-siècle u Beču. Politika i kultura, Beograd 1998
D. Blackbourn, History of Germany 1780-1918. The Long Ninteenth Century, Oxford 2002
D. Blackbourn, History of Germany 1780-1918. The Long Ninteenth Century, Oxford 2002; J. J. Sheehan, German History 1770-1866, Oxford 1994; G. Craig, Germany 1866-1945, Oxford 1981
S. Woolf, A History of Italy 1700-1860. The social constraints of political change, London/ New York 1991; M. Clark, Modern Italy 1871-1995, London/NY 1999; S. Romano, Istorija Italije, Beograd 2006
Ф. Б. Алварес, Х. Х. Пећароман, Историја Шпаније, Београд 2003; T. K. Derry, A History of Scandinavia, Minneapolis/ London 1996
Ф. Б. Алварес, Х. Х. Пећароман, Историја Шпаније, Београд 2003; T. K. Derry, A History of Scandinavia, Minneapolis/ London 1996
T. Stojanović, Balkanski svetovi. Prva i poslednja Evropa, Beograd 1997; С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005
T. Stojanović, Balkanski svetovi. Prva i poslednja Evropa, Beograd 1997.
D. Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge 2006; B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, New York/Oxford 2002; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
D. Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge 2006; B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, New York/Oxford 2002; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
I. C. Y. Hsu, The Rise of Modern China, Oxford/ New York/ Toronto 1975
Ж. Жерне, Кинески свет, Београд 2007; I. C. Y. Hsu, The Rise of Modern China, Oxford/ New York/ Toronto 1975
Africa in the Nineteenth Century until the 1880s, ed. J.F.Ade Ajayi, General History of Africa VI, Paris/Oxford/Berkeley 1998;Ф. Куртен/С. Фајерман/Л. Томпсон/Ј. Вансина, Историја Африке, Београд 2005
Africa in the Nineteenth Century until the 1880s, ed. J.F.Ade Ajayi, General History of Africa VI, Paris/Oxford/Berkeley 1998;Ф. Куртен/С. Фајерман/Л. Томпсон/Ј. Вансина, Историја Африке, Београд 2005
M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005
M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005
↑↑↑