Историја

Курс:
Политичка историја Западне Европе у 20. веку (докт.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Политичка историја западно европских држава од Првог светског рата до краја хладног рата са тежиштем на процесима и појавама који су обликовали најистакнутије феномене овог периода. Европске државе у Првом и Другом светском рату: окупациони и савезнички системи, покрети отпора и колаборација, холокауст; ка новој карти послератне Европе. Праћење главних појава и процеса европске историје у времену хладног рата; од немачког питања до отварања процеса европске интеграције; Обнова западноевропске привреде и њен успон; утицаји и правци друштвених и политичких промена и њихова динамика.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним процесима и појавама политичке историје западне Европе (од 1. светског рата до краја 1990.тих) и стварање код слушаоца-кандидата методолошке и фактографске основе за самостално истраживање теме из ове области.
Предуслови за полагање: Завршене основне академске студије и познавање страног језика
Облици наставе: Предавања, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Европа на путу у рат
Европа на путу у рат. Од блицкрига до Дугог рата

2. недеља
предавање - Преокрет у рату
Преокрет у рату (Руска револуција, иступање Русије из рата, улазак САД у рат)

3. недеља
предавање - Искуства и последице «Великог рата».-
Искуства и последице «Великог рата».

4. недеља
предавање - Нова слика Европе
Нова слика Европе: Конференција мира, Друштво народа

5. недеља
предавање - Послератне кризе и наступање нових идеологија
Послератне кризе и наступање нових идеологија: фашизам, националсоцијализам

6. недеља
предавање - Ка другом светском рату: немоћ дипломатије и победа силе
Шпански грађански рат, Аншлус, Судетска криза и Минхен. Наступање Јапана на Далеком истоку

7. недеља
предавање - Други светстски рат
Други светстски рат: нацистички «нови европски поредак» његове особености, методе ипоследице.Рат на Пацифику и другим фронтовима.

8. недеља
предавање - Уједињене супротности и заједнички циљ: антифашистичка коалиција
Уједињене супротности и заједнички циљ: антифашистичка коалиција ка новој слици Европе (Конференције у Казабланци, Техерану, Јалта, Потсдам, УН).

9. недеља
предавање - Ка новој подели утицаја у Европи
Ка новој подели утицаја у Европи: Савезничка подела Немачке, сукоби око поделе политичког и идеолошког утицаја

10. недеља
предавање - Ка биполарној подели Европе. Стварање блокова
Ка биполарној подели Европе. Стварање блокова

12. недеља
предавање - Европа и свет у хладном рату. Од идеолошке ка војној конфронтацији
Европа и свет у хладном рату. Од идеолошке ка војној конфронтацији. Корејски и Вјетнамски рат, Кубанска криза.

13. недеља
предавање - Кризе унутар источног блока
Кризе унутар источног блока: Мађарска 1956, совјетска.интервенција у Чехословачкој

14. недеља
предавање - Крај биполарне Европе
Крај биполарне Европе: Распад Совјетског систама, уједињење Немачке: процеси, последице

15. недеља
предавање - Европа и свет 1990-тих
Европа и свет 1990-тих
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Berghan, V.R., Modern Germany. Society, economy and politics, New York, Melbourne, Sidney, 1987
Cobban, Alfred, A History of Modern France, vol. 3 1871-1962, London, 1965
Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002
Mitrović Andrej, Vreme netrpeljivih, Beograd, 1974
Cobban, Alfred, A History of Modern France, vol. 3 1871-1962, London, 1965
Gedis L. J. Hladni rat, Beograd, 2003.
Berghan, V.R., Modern Germany. Society, economy and politics, New York, Melbourne, Sidney, 1987
E. Hobsbaum, Doba ekstrema, Beograd 2002
↑↑↑