Историја

Курс:
Пропаганда у 20. веку (осн.)
У оквиру предмета: Пропаганда у 20. веку
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑