Историја

Курс:
Савремена Русија: политика, дипломатија, економија (осн.)
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑