Историја

Курс:
Извори за историју римске Републике (докт.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед римске историографије од почетака до промена насталих падом Републике. Упознавање кроз самостални рад са појединим писцима. Упознавање са епиграфском и нумизматичком грађом.
Циљ изучавања курса: Темељно упознавање са римском историографијом, главним епиграфским и нумизматичким изворима за историју римске Републике.
Предуслови за полагање: нема предвиђених услова
Облици наставе: предавања, вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Beck-U. Walter (издавачи), Die Fruehen Roemischen Historiker, I-II, Darmstadt, 2004-2005 (друго издање).
А. Mehl, Roemische Geschichtsschreibung, Stuttgart 2001.
R. Mellor, The Roman Historians, London 1999.
D. Flach, Einfuehrung in die roemisch Geschichtssreibung, Darmstadt 1985.
A.E. Gordon, Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley 1983.
M.H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic, London 1985.
Студенти треба да прочитају све историографске изворе за историју Репбулике, као и да се и одговарајућих корпора (Dessau, Crawford) користе епиграфским односно нумизматичким изворима.
Општа допунска литература
F. Millar, A study of Cassius Dio, Oxford 1964.
T. J. Luce, Livy. The composition of his history, Princeton 1977.
W. Sehlmeyer, Livius und seine annalistische Quellen fuer das fruehe Rom (извештај о истраживањима) Gymnasium 105(1998) 533-561.
A. Wardman, Plutarch’s lifes, London 1974.
B. Scardigli, Die Roemerbiographien Plutarchs. Ein Forschungsbericht, Muenchen 1978.
K. Buechner, Sallust, Heidelberg 1982 (друго издање).
G. Lahusen, Die Bildnismuenzer der roemischen Republik, Muenchen 1989.
M.G. Schmidt, Einfuehrung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 2004.
E. Gabba, Appiano e la storia delle guerre civili, Firenze 1956.
M Gelzer, Caesar als Historiker, у: Kleine Schriften II, Wiesbaden 1963, 307-335.
U. Knoche, Caesars Commentarii, ihr Gegenstand und ihre Absicht, Gymnasium 58(1951) 139-160.
L. Schumacher Roemische Inschriften, Stuttgart 1988.
↑↑↑