Историја

Курс:
Друштвена историја Русије/Источне Европе у 20. веку (осн.)
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен друштвеној историји Русије/СССР, са анализом најважнијих социјалних, демографских и привредних аспеката развоја током 20. века и њихова интеракција са другим савременим појавама (идеологијама, политичким променама и економским развојем, демографским преображајем и миграторним процесима, преображајем свакодневнице...). Пажња је усмерена на анализу широких процеса трансформације од прединдустријског друштва, преко периода убрзаног индустријског развоја (соц-модернизација), до зачетка развоја постиндустријског, потрошачког друштва и његовог уклапања у савремене процесе глобализације, мултикултуралности и информатичког друштва
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са проблематиком и резултатима проучавања савремене друштвене историје Русије/СССР. Оспособљавање за целовито разумевање савремене историје Русије и СССР у ширем контексту европске и светске историје
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - „Наша непредсказива прошлост“
Руски парадокси: становништво-друштво-политика

2. недеља
предавање - Преображај руског друштва у смирај империје 1905-1914
Противречности друштвеног развоја 1905-1914

3. недеља
предавање - Руско друштво током Првог светског рата 1914-1917
Друштво у рату 1914-1917: одушевљење - страдање - разочарење

4. недеља
предавање - Револуција и друштво 1917-1925
радикална трансформација друштва Русије 1917-1925

5. недеља
предавање - Између НЕП-а и „Изградње социјализма у једној земљи“ 1925-1929
"Политика декрета": друштво – економија – становништво 1925-1929

6. недеља
предавање - Друштво колективизације и индустријализације у маказама „чистки“
политика – економија – становништво и друштвени конзервативизам 1930-1939

7. недеља
предавање - Ка формирању „новог човека“: преображај свакодневице (1920-1930-тих година)
Револуционарни преображај свакодневице (1920-1930-тих година)

8. недеља
предавање - Руско друштво током "Великог отаџбинског рата" 1941-45
демографски-економски и социјални слом

9. недеља
предавање - „Обнова“ земље, духа и империје
друштво развијеног стаљинизма 1945-1953

10. недеља
предавање - „Споро отапање леда“ 1953-1964
Друштвени полет и реформе Хрушчовљеве епохе 1953-1964

11. недеља
предавање - «Хомосовјетикус» или «машина и шрафови» 1964-1982
Друштво и менталитет епохе „застоја“ (друштво –култура – човек – менталитет) 1964-1982

12. недеља
предавање - Свакодневни „Застој“: позни стаљинизам у свакодневици 1964-1985
Свакодневица позног стаљинизма, Брежњевљеве епохе; Геронтократија 1964-1985

13. недеља
предавање - „Крај империје“ 1982-1992
Друштвени аспекти распада СССР (пораз, крах и реформе) 1982-1992

14. недеља
предавање - Од «тоталитаризма» ка «демократији» 1992-2000
Трансформација друштвених и економских структура Русије 1992-2000

15. недеља
предавање - У потрази за «Новим путем» 2000-2011
Основне структуралне тенденције: друштво-демографија-економија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Михаил Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000
Општа допунска литература
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану 1920-1940, Београд 1996
Fransoa Fire, Prošlost jedne iluzije. Komunizam u dvadesetom veku, Beograd 1996.
Aleksandar Zinovjev, Polet naše mladosti. Književno-sociološki esej o staljinizmu, Beograd 1985.
Олег Ајрапетов, Генерали, либерали, предузетници: Рад за фронт и за револуцију (1907-1917), Београд 2005.
G. Boffa, Povijest Sovjetskog saveza I-II, Rijeka 1985.
В.А. Козлов, Непознати СССР. Сукоби народа и власти (1953-1985), Београд 2007.
Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet Russia in the 1930s, Oxford 1999.
Е.Ю. Зубкова, Общество и реформы 1945-1964, М. 1993
Мирослав Јовановић, “Стаљинизам”, у: Историјски гласник 1-2 (1993), 103-119.
↑↑↑