Историја

Курс:
Савремена историја Европе (осн.)
У оквиру предмета: Савремена историја Европе
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Курс је посвећен савременој историји Европе, са анализом најважнијих политичких, друштвених, економских и културних аспеката развоја током 20. века и њихова интеракција са другим савременим појавама (идеологијама, политичким променама и економским развојем, демографским преображајем и миграторним процесима, преображајем свакодневнице...). Пажња је усмерена на анализу широких процеса трансформације Европског континента од епохе индустријализације и великих ратова, до развоја постиндустријског, потрошачког друштва и његовог уклапања у савремене процесе глобализације, мултикултуралности и информатичког друштва
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са проблематиком и резултатима проучавања савремене историје Европе. Оспособљавање за целовито разумевање савремене европске и светске историје, друштвених и политичких феномена који су обележили 20. век
Предуслови за полагање: Положени сви испити на првој години студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Наслеђе 19. века
Поимање света (простор, политика, национална држава, политичке поделе, идеолошко наслеђе, економско наслеђе, култура, демографија, урбанизација)

2. недеља
предавање - Први светски рат – ширење позорнице рата (1914-1916)
4 фронта (Источни, Западни, Италијански, Јужни); основне операције; ратни циљеви; тајна дипломатија; развој оружја и прелазак у тотални рат; економске промене; друштво у рату (положај жене...)

3. недеља
предавање - 1917: година преокрета
Руска револуција; Улазак САД у рат; Одлука – крај рата 1917/1918.; Западни и Солунски фронт

4. недеља
предавање - Последице Првог светског рата
Политичке, идеолошке, економске, друштвене, демографске, културне последице Првог светског рата

5. недеља
предавање - Нова Европа
Конференција мира у Паризу; Друштво народа: Оснивање и функционисање; Утопијски пројекти "забране рата" (Локарно, Келог-Бријан...)

6. недеља
предавање - Деценија смиривања – „Стара Европа“ 20-тих
идеологија и режими: Вајмарска Република; Француска; Велика Британија; Совјетски Савез; Италија

7. недеља
предавање - Деценија смиривања – „Нова Европа“ 20-тих
Изазови послератне политике: Скандинавија с Прибалтиком; Земље Бенелукса; Централна Европа – Чехословачка, Пољска, Мађарска, Аустрија; Балкан и Турска; Иберијско полуострво - Шпанија и Португалија

8. недеља
предавање - Европска друштва 20-тих
индустријализација (економија, финансије, кредити, репарације...); грађанска права (избеглице, ширење демократије – право гласа...); демографија

9. недеља
предавање - Глобална култура 1920-тих
уметнички правци; масовна култура; нови медији; уметности и идеологија

10. недеља
предавање - Велика економска криза у Европи
Последице Велике економске кризе на развој еконокије у европским државама

11. недеља
предавање - Деценија кризе у подељеној Европи – „Стара Европа“ 30-тих
Тријумф идеологије и политички системи: Немачка; Француска; Велика Британија; Италија; Совјетски Савез

12. недеља
предавање - Деценија кризе у подељеној Европи – „Нова Европа“ 30-тих
Тријумф нових иделогија: Иберијско полуострво; Бенелукс; Централна Европа; Балкан; Скандинавија и Прибалтик

13. недеља
предавање - Друштво и култура 30-тих
тоталитарно друштво; тоталитарна култура; миграције

14. недеља
предавање - Пут у рат
Рурска криза; Аншлус; Минхенски споразум; Пакт Молотов-Рибентроп

15. недеља
предавање - Други светски рат – Европски рат (1939-1941)
Напад на Пољску и окупација; "Смешни рат"; "Зимски рат"; Рат на Балкану; Операција "Морски лав"

16. недеља
предавање - Други светски рат – Глобални рат (1941-1942)
Операција "Барбароса; Европски фронт и почетак рата на Далеком истоку (Перл Харбур); Источни фронт; Фронт у Северној Африци

17. недеља
предавање - Други светски рат – Тотални рат (1942/43-1945)
Операције на Источном фронту (од Курске операције до капитулације Немачке); Рат у Италији; "Дан Д"; Мировне конференције (од Атлантске повеље до Потсдама)

18. недеља
предавање - Крај европске ере: победници и поражени?
Резултати рата: холокауст; Нирнбершки процес; Демографија; политичке, идеолошке, економске и друштвене последице; реконструкција и обнова

19. недеља
предавање - Подељена Европа: Нови почетак?
Почетак „Хладног рата“; Оснивање Организације Уједињених Нација

20. недеља
предавање - Запад под америчким утицајем (1945-1955)
Подела Немачке; Оснивање НАТО пакта

21. недеља
предавање - Подељена Европа: Исток под совјетским утицајем (1945-1955)
Ширење стаљинистичког система на земље источне Европе

22. недеља
предавање - Европа као објекат Хладног рата: кризе на Истоку (1956-1968)
Стаљинова смрт и промене које наступају у СССР и источној Европи након ХХ конгреса КПСС

23. недеља
предавање - Европа као објекат Хладног рата: консолидација Запада (1955-1968)
Европско „економско чудо“ и Хладни рат. Хладни рат и европске интеграције

24. недеља
предавање - Ка „Новој / Уједињеној Европи“ 1968-1985
Развој Западне Европе од "Студентске револуције 1968" до "Тачеријанске контра/револуције"

25. недеља
предавање - Ка „Новој / Уједињеној Европи“ 1985-1991/92
Од Европске економске заједнице до Европске Уније

26. недеља
предавање - Године застоја: Источна Европа 1968-1985
Године „Застоја“ на истоку

27. недеља
предавање - "Пад Комунизма": Источна Европа 1985-1991/92.
Демонтажа социјалистичког система - распад Источног блока и Совјетског Савеза; источноевропске државе (пад комунизма)

28. недеља
предавање - Европа 1991-2000/2008: транзиција на Истоку
Посткомунистичка Источна Европа - Нови поредак у Источној Европи (од Горбачова до Путина)

29. недеља
предавање - Европа 1991-2000/2008: отварање нових перспектива
Западна Европа – нове перспективе: Уједињена Европа 90-тих; Ширење НАТО-а

30. недеља
предавање - Европа 2020: основне пројекције развоја
Основне пројекције (и концепције) развоја Европе, Европске уније, и земаља у транзицији: економске, друштвене, демографске
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999.
Ilustrovana istorija sveta t. IV. ’’Savremeni svet’’, Beograd 1981.
Општа допунска литература
P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svetski rat, Zagreb 1965.
Erik Hobsbaum, Doba ekstrema: Istorija kratkog dvadesetog veka 1914-1991, Beograd 2002.
А. Митровић, Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919-1939, Београд 1974. (друго издање: Подгорица 1999.)
Свет после Другог светског рата 1-2, Београд 1975.
Џон М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002.
Pol Kenedi, Uspon i pad Velikih sila. Ekonomska promena i ratovanje 1500-2000 godine, Podgorica-Beograd 2002
↑↑↑