Историја

Курс:
Увод у филозофију религије (осн.)
У оквиру предмета: Увод у филозофију религије
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
др Радмила Јовановић Козловскидоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни појмови религије и кратка историја проблема којима се бави филозофија религије заснована на изабраним изворним текстовима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са филозофским начином разматрања религијских и теолошких проблема и појмова, њиховим значајем за филозофију (онтологију, епистемологију, етику) као и да се упознају са најзначајнијом историјском и савременом лите
Предуслови за полагање: За похађање курса нема посебних предуслова
Облици наставе: Једном недељно се одржавају 2 часа предавања и 2 часа вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - Шта је религија, однос између религије, теологије и филозофије
-

2. недеља
предавање - Религија и митологија
-

3. недеља
предавање - Политеизам и монотеизам
-

4. недеља
предавање - Теизам, деизам, атеизам, агностицизам

5. недеља
предавање - Основни појмови религије: Бог, свето, вера ...
-

6. недеља
предавање - Вера, религиозно искуство и разум/знање
-

7. недеља
предавање - Природа Бога: атрибути
-

8. недеља
предавање - Дух, тело, смрт и бесмртност
-

9. недеља
предавање - Бог и чуда
-

10. недеља
предавање - Бог, слобода воље и зло
-

11. недеља
предавање - Докази о постојању Бога: онтолошки доказ.
-

12. недеља
предавање - Докази о постојању Бога: космолошки, телеолошки и др.
-

13. недеља
предавање - Еволуција или креација
-

14. недеља
предавање - Религија и наука

15. недеља
предавање - Рекапитулација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Davis, Brian., Uvod u filozofiju religije, Zagreb 1998.
Ерл, В. Џ., Увод у филозофију, поглавље `Филозофија религије`, Београд 2005.
Елијаде, М., Свето и профано, С. Карловци/Н. Сад 2003.
Јегер, В., Теологија раних грчких филозофа, поглавље `Ксенофаново учење о Богу`, Београд 2007.
Кантерберијски, Анселмо., Proslogion, пар. 2 и 3, Гаунилови приговори и Анселмови одговори, ( у: Canterburyski, Anselmo., Quod vere sit Deus I, Zagreb 1997.
Аквински, Т., Сума теологије, поглављe `О Богу: постоји ли Бог` (у: Аквински Т., Изабрано дјело, Загреб 2005).
↑↑↑