Историја

Курс:
Политичка историја САД и Азије у 20. веку (мастер)
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен политичкој историји САД или Кине и Јапана, са анализом најважнијих аспеката и њиховог развитка и деловања током прве половине 20. века. Посебна пажња посвећује се анализи политичких, економских, и друштвених токова. Посебну проблемски целину представља бављење проблематиком утицаја два светска рата на историју САД и Азије са њиховим последицама. Прати се динамика унутрашњих и спољно-политичких промена до 2001. године.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената са историјским развојем политичких односа, спољне политике и развоја државног система САД или далекоисточних земаља (у зависности од теме мастер рада).
Предуслови за полагање: Знање енглеског језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације,менторски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Нови светски центри
Ради се о почецима ирења америчких интересних сфера пре Првог светског рата
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986.

2. недеља
предавање - Први светски рат
Кратко учешће САД у рату променило је њен положај у свету
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986.

3. недеља
предавање - Републиканска ера
Прва три председника после рата били су републиканци који су створили посебну спољну и унутрашњу политику
Литература: F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002.

4. недеља
предавање - Просперитет и депресија
Двадесете су донеле прелом у економској сфери
Литература: G.B. Tindall, D.E. Shi, America. A Narrative History, New York 2004.

5. недеља
предавање - New deal
Реч је о променама економске, политичке и друштвене матрице после 1929. године
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

6. недеља
предавање - Други светски рат
Током Другог светског рата долази до нове поделе света на две суперсиле
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

7. недеља
предавање - Пројекат Менхетен и крај Другог светског рата
Реч је стварању атомске бомбе и крају рата
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

8. недеља
предавање - Изазови Хладног рата
Реч је о САД у 50-им годинама
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

9. недеља
предавање - Биполарна подела света
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

10. недеља
предавање - Промена парадигме
САД 60-их
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986.

11. недеља
предавање - Заокрет 70-их
Сад у 70-им
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986.

12. недеља
предавање - Крај Хладног рата
САД у осамдесетим
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986.

13. недеља
предавање - Усамљена суперсила
САД 90-их
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

14. недеља
предавање - САД после 11. септембра 2001. године
Реч је о променама у САД после напада на куле близнакиње
Литература: Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.

15. недеља
предавање - Панел дискусија - од изолације до суперсиле
↑↑↑