Историја

Курс:
Друштвена историја САД у 20. веку (осн.)
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен друштвеној историји САД у 20. веку. То је време највећих друштвених промена, када због промена у привредној сфери долази до убрзања друштвених процеса. Први светски рат донео је САД водећу привредну позицију у свету, што је уз велики и брз развој индустрије утицало на промене у социјалној сфери. Економска криза и политика new deal-a додатно су променили америчко друштво. Нови изазови дошли су са Другима светским ратом и са Хладним ратом. Све те промене довеле су до продубљивања разлика у америчком друштву, које је као најбогатије друштво остало друштво са дубоким социјалним проблемима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студенатља са најважнијим трансфорамцијама америчког друштва у 20. веку с посебним нагалсцима на покретимаза грађанска и људска права.
Предуслови за полагање: Знање енглеског језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације,менторски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Индустријско друштво и извори прогресивизма
На часу ће бити дате уводне инфорамције о америчком друштву у 19. веку
Литература: Filip Dženkins, Istorija Sjedinjenih Država, Beograd 2002

2. недеља
предавање - Први светски рат: економија, друштво и положај жена
Први светски рат донео је први велики лом у америчком друштву 20. века
Литература: Filip Dženkins, Istorija Sjedinjenih Država, Beograd 2002

3. недеља
предавање - Први светски рат: економија друштво и положај жена
Биће речи о дубинским променама које је изазвао Први светски рат
Литература: Filip Dženkins, Istorija Sjedinjenih Država, Beograd 2002

4. недеља
предавање - Ера републиканаца: просперитет новог доба
20-е године донеле су илузију просперитета засновану на јачаљу привреде током Првог светског рата.
Литература: Filip Dženkins, Istorija Sjedinjenih Država, Beograd 2002

5. недеља
предавање - Модернизам и култура средњих класа
Култура 20-их донела је снажне тенденције за ослобађање од многих претходних друштвених концепата
Литература: Voren Sasman, Kultura kao istorija. Preobražaj američkog društva u XX veku, Beograd 1987.

6. недеља
предавање - Слом: Велика депресија и америчко друштво
Један од најтежих удараца за америчко друштво у 20. веку била је економска депресија од чијих се последица друштво није ослободило до Другог светског рата
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1985

7. недеља
предавање - New deal за ново друштво
Нове друтшвене промене појавиле су се током тридесетих година када је на снагу ступио кензијански модел економије с јасним мешањем државе у привреду
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1985

8. недеља
предавање - Наслеђе New deal-a
Америчко друштво доживело је дубоке промене после кризе 1929. године и последице тих догађаја осећале су се током читаве деценије
Литература: H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1985

9. недеља
предавање - Култура, друштво и приватни живот у Другом светском рату
Други светски рат значио је једну од најважнијих прекретница у развоју америчког друштва у 20. веку
Литература: D. Borstin, Amerikanci. Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.

10. недеља
предавање - Култура, друштво и приватни живот у Другом светском рату
Реч је о променама које је Други светскир ат оставио на приватни живот америчких грађана
Литература: D. Borstin, Amerikanci. Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.

11. недеља
предавање - Култура послератног просперитета
50-е године донеле су нови полет потрошачком друштву заснованом на идеји просперитета
Литература: D. Borstin, Amerikanci. Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.

12. недеља
предавање - .Успеси и кризе покрета за грађанска права: борба за расну и родну равноправност
Биће речи о акцијама које су довеле до постепеног постављања питања родне и расне равноправности
Литература: D. Borstin, Amerikanci. Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.

13. недеља
предавање - Културне револуције 60-их
Посебне промене америчко друштво доживело је током 60их година, посебно у оквиру покрета контракултуре
Литература: D. Borstin, Amerikanci. Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.
- Kristijana Sen-Žan-Polen, Kontrakultura: Sjedinjene Američke Države, šezdesete godine: radjanje novih utopija, Beograd 1999.

14. недеља
предавање - Конзервативизам узвраћа ударац
Седамдесете године 20. века донеле су повратак на конзервативне концепте који ће се одразити и у америчкој политици 80-их година 20. века
Литература: G.B. Tindall, D. Shi, America a narrative History, New York 2004

15. недеља
предавање - Буш и ретрадиционализација америчког друштва
На часу ће бити речи о најновијим променама које доживљава америчко друтшво од краја 20. века
Литература: G.B. Tindall, D. Shi, America a narrative History, New York 2004
↑↑↑