Историја

Курс:
Друштвена структура старог Египта (докт.)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предмет је посвећен анализи идеолошких и социјалних поставки на којима почива организација египатског друштва, с једне стране, и промена које се на реалном плану одвијају у друштву и култури, с друге стране. На изабраним примерима (споменици материјалне културе и писана сведочанства) ће бити разматрана питања интерпретације различитих аспеката друштвене структуре фараонског Египта (појединац, група и друштво, однос полова, странци и Египћани, видљиве и невидљиве категорије становништва, материјална култура и друштвена стратификација).
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да упозна студенте са природом и методама фунционисања најважнијих институција друштва фараонског Египта
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
O. Berlev, Obšćestvenije otnošenija v Egipte epohi Srednjego carstva, Moskva 1978
A.Gnirs, Militär und Gesellschaft, Heidelberg 1996.
K. Baer, Rank and Titles in the Old Kingdom, Chicago 1960.
Општа допунска литература
M. Roemer, Malte, Gottes- und Priesterherrschaft in Ägypten am Ende des Neuen Reiches. Wiesbaden 1994
D. Doxey, Egyptian Non-royal Epithets in the Middle Kingdom,Leiden 1998
↑↑↑