Историја

Курс:
Административна структура старог Египта (мастер)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Анализом четири административне целине фараонског Египта (двор, храм, централна ризница и централна житница) на којима је почивала организација египатске државе, биће разматран теоретски и практичан значај њиховог постојања за функционисње државе: однос центра и провинције, друштвена покретљивост и ’стара аристократија’ у структури поменутих институција, микро и макро економија Египта
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да упозна студенте са природом и методама фунционисања најважнијих институција фараонског Египта
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London 1993
D. Warburton, State and economy in ancient Egypt. Fribourg 1997
W. Helck, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs, Leiden 1975
L. Gestermann, Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltung,Wiesbaden 1987
Општа допунска литература
B. Haring, Divine Households, Leiden 1997
S. Quirke, The Administration of Egypt in the Late MK, New Malden 1990
↑↑↑