Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историчар и савремена епоха, Београд 1994.
Б. Петрановић, Историографија и револуција, Београд 1984.
Б. Петрановић, Историографија и критика, Београд 1995.
Б. Петрановић, Историографске контроверзе, Београд 1998.
Ђ. Станковић, Љ. Димић, Историографија под надзором, 1-2, Београд 1996.
Ђ. Станковић, Искушења југословенске историографије, Београд 1988.
Љ. Бобан, Контроверзе из повијести Југославије, 1-3, Загреб 1987-1990.
Историчар и савремена епоха, зборник радова, Подгорица 1997.
Т. Куљић, Превладавање прошлости. Узроци и правци промене слике историје крајем XX века, Београд 2002.
↑↑↑