Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Развој државне политике Србије (1804-1918)

4. недеља
предавање - Програми о ослобођењу и уједињењу српског народа 1804-1833

5. недеља
предавање - Програми о ослобођењу и уједињењу српског народа 1833-1878

6. недеља
предавање - "Начертаније" и "Српске сједињене Државе "

7. недеља
предавање - Балкански савез кнеза Михаила

8. недеља
предавање - Југословенско уједињење - коначан прелом 1914

9. недеља
предавање - Планови о уједињењу српских, јужнословенских и југословенских територија
-анализа и дискусија

10. недеља
предавање - Реализација југословенске идеје
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милорад Екмечић, Стварање Југославије1790-1918, 1-2, Београд 1989
Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984.
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, Београд 2002.
Драгослав Јанковић, Србија и југословенско питање 1914-1915, Београд 1973.
Зборник радова, Велика Србија. Истине, заблуде, злоупотребе, Београд 2003.
Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, Београд 1985.
↑↑↑