Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Терминологија (koinon, ethnos, amphiktyonia, symmachia, (pro)xenia, symbola)

2. недеља
предавање - Први покушаји над-полисног уједињења грчких градова – амфиктионије

3. недеља
предавање - Делфијска амфиктионија током класичног и хеленистичког периода

4. недеља
предавање - Symmachiai - савези са хегемоном

5. недеља
предавање - Пелопонески савез

6. недеља
предавање - Први и Други атински савез.

7. недеља
предавање - Koina, ethne – племенски и регионални савези

8. недеља
предавање - Беотски савез

9. недеља
предавање - Аркадски савез

10. недеља
предавање - Koina и symmachiai хеленистичког периода

11. недеља
предавање - Етолски савез

12. недеља
предавање - Ахајски савез
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Cargill, Second Athenian League: Empire or Free Alliance?, Berkeley 1981. P. Cartledge, Agesilaos and the Crisis of Sparta, London 1987.
M. Dreher, Hegemon und Symmachoi: Untersuchungen zum zweiten athenischen Seebund, Berlin 1995. A. Giovannini, Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland, Göttingen 1971.
M. H. Hansen (ed.), The Ancient Greek City-State, Copenhagen 1993. P. J. Rhodes, Cambridge Ancient History VI2, 1994, 579 ff. G. Roux, L'Amphictionie, Delphes et le temple d'Apollon au IVe siècle, Paris 1979.
K. Tausend, Amphiktyonie und Symmachie: Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Griechenland (Historia Einzelschriften 73), Stuttgart 1992. F. Adcock, D. Mosley, Diplomacy in Ancient Greece, London 1975
S. L. Ager, Interstate Arbitrations in the Greek World 337-90 B.C., Berkeley 1996. R. Brock, S. Hodkinson (edd.), Alternatives to Athens, Oxford 2000. G. Busolt, Griechische Staatskunde, München 1920
V. Ehrenberg, The Greek State, London 1969. J. A. O. Larsen, Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley 1966. J. A. O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968
↑↑↑