Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у грчку нумизматику - географски и хронолошки оквир

2. недеља
предавање - Грчке мере

3. недеља
предавање - Најважније нумизматичке публикације и периодика

4. недеља
предавање - Време и разлози за најстарија грчка ковања

5. недеља
предавање - Мотиви и представе на најстаријем грчком новцу

6. недеља
предавање - Технике ковања и натписи на новцу

7. недеља
предавање - Новац грчких градова у архајском периоду

8. недеља
предавање - Новац грчких градова у класичном периоду

9. недеља
предавање - Новац Филипа II и Александра Великог

10. недеља
предавање - Новац Александрових наследника и хеленистичка ковања

11. недеља
предавање - Грчка ковања на Истоку под римском влашћу

12. недеља
предавање - Варварска ковања под грчким утицајем
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. V. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics, Oxford 1911. C. M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976. C. T. Seltman, Greek Coins, London 1955. K. Christ, Antike Numismatik, Darmstadt 1967.
↑↑↑