Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Упозновање са основама папирологије и епиграфике

2. недеља
предавање - Упознавање са основама епиграфике хеленистичког Египта

3. недеља
предавање - Епиграфски споменици Египта у периоду Римског царства

4. недеља
предавање - Најважније врсте натписа на грчком и латинском са територије Египта

5. недеља
предавање - Надгробни споменици птолемејског и римског Египта

6. недеља
предавање - Вотивни споменици на грчком и латинском из Египта

7. недеља
предавање - Остале врсте грчких натписа са територије Египта

8. недеља
предавање - Основне категорије грчких докумената сачуваних на папирусу

9. недеља
предавање - Развој грчког курзивног писма у Египту

10. недеља
предавање - Документи који сведоче о птолемејској и римској управи у Египту

11. недеља
предавање - Читање документарних папиролошких текстова

12. недеља
предавање - Читање књижевних папиролошких текстова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Preisigke, F. Bilabel, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, Strassburg, Berlin und Leipzig 1913 -. B. H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods, Ann Arbor 2002.
↑↑↑