Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат папирологије као научне дисциплине I

2. недеља
предавање - Историјат папирологије као научне дисциплине II

3. недеља
предавање - Папирологија и археологија

4. недеља
предавање - Врсте папиролошких текстова

5. недеља
предавање - Најважнија издања папиролошких текстова

6. недеља
предавање - Основни проблеми код издавања папиролошке грађе

7. недеља
предавање - Александријска наука и папируси

8. недеља
предавање - Папирологија и античка књижевност

9. недеља
предавање - Папирологија и античка историја

10. недеља
предавање - Читање документарних папируса I

11. недеља
предавање - Читање документарних папируса II

12. недеља
предавање - Приватна кореспонденција на папирусима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L. Mitteis - U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, I - II. Leipzig-Berlin 1912. C. PREAUX, Les Grecs en Égypte d’après les archives de Zénon, Bruxelles 1947 R. Helbing, Auswahl aus griechischen Papyri. Leipzig 1924
↑↑↑