Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Византија у другој половини 11. века
Византија у другој половини 11. века - грађански ратови и борба за легитимитет након нестанка Македонске династије

2. недеља
предавање - Друштвена структура и друштвени односи у другој половини 11. века
Друштвена структура и друштвени односи у другој половини 11. века – Промене у византијском друштву, стварање нових родова и нове аристократије, породична политика; породица Комнина

3. недеља
предавање - Освајање власти Комнина
Освајање власти Комнина – грађански раторви 70-тих година 11. века; породична политика Комнина; освајање власти Алексија Комнина

4. недеља
предавање - Владавина Алексија Комнина
Владавина Алексија Комнина – спољашњи сукоби и царева унутрашња политика; борба за очување и легитимитет власти Комнина; стварање родбинске мреже - клана Комнина

5. недеља
предавање - Време Алексија Комнина
Време Алексија Комнина: промене у византијском друштву у доба Алексија Комнина – значај породице; стварање породичног система власти; утицај жена

6. недеља
предавање - Културни живот у време Алексија Комнина
Културни живот у време Алексија Комнина – прилагођавање интелектуалне елите на нову власт и нове односе у царству; нове вредности, врсте књижевне продукције и најважнији учењаци; црквена политика и црквени спорови

7. недеља
предавање - Владавина Јована Комнина
Владавина Јована Комнина – четврт века ратовања и борбе за очување власти; породични антагонизам Комнина; принципи владања и стварање породичних фракција

8. недеља
предавање - Друштво у време Јована Комнина
Друштво у време Јована Комнина – гранање центара моћи; царска идеологија и њена функција; царска породица и градње у Цариграду

9. недеља
предавање - Културни живот у време Јована Комнина
Културни живот у време Јована Комнина – реторски салони, процват византијске реторске књижевности; повратак историје као књижевног жанра; превласт породице у интелектуалном животу – царица Ирина Дука, севастократориса Ирина, Нићифор Вријеније и Ана Комнин

10. недеља
предавање - Манојло Комнин – личност и владавина
Манојло Комнин – личност и владавина; борба за првенство у оквиру рода Комнина

11. недеља
предавање - Манојло Комнин – врхунац царске идеологије у Византији
Манојло Комнин – врхунац царске идеологије у Византији; Манојлове идеје о положају цара и учењаци који су те идеје обликовали; значај црквених спорова за слику цара и царску власт

12. недеља
предавање - Парадокс царевања Манојла Комнина
Парадокс царевања Манојла Комнина- немогућност успостављања потпуне доминације; противници у најближој породици – Ана Комнин и њена Алексијада; Андроник Комнин и његово ривалство са Манојлом

13. недеља
предавање - Византија у доба Комнина – промењено Царство
Византија у доба Комнина – промењено Царство. Преглед свеобухватних, политичких, друштвених и културних промена које је владавина Комнина донела Царству и које су остале основа Византије до њене пропасти
↑↑↑