Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Хронолошки оквири и извори

2. недеља
предавање - Бохорис

3. недеља
предавање - Египат и Крит

4. недеља
предавање - Амазис и Грци

5. недеља
предавање - Најамници

6. недеља
предавање - Оснивање Наукратиса

7. недеља
предавање - Наукратис - трговина и културна размена (материјална и писана сведочанства)

8. недеља
предавање - Дафне

9. недеља
предавање - Кипар и Египат

10. недеља
предавање - Инаров устанак

11. недеља
предавање - Египатски артефакти у грчком свету

12. недеља
предавање - Грчки артефакти у Египту
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. M. Austin, Greece and Egypt in the Archaic Age, Cambridge 1970. W. Burkert, The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge Mass. 1992. The Cambridge Ancient History III 3, Cambridge 1982
↑↑↑