Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Преглед политичких прилика

2. недеља
предавање - Египћани и Македонци

3. недеља
предавање - Друштвено-економске прилике

4. недеља
предавање - Стари и нови богови – Серапис

5. недеља
предавање - Стари и нови богови – Хорус и Хатхор

6. недеља
предавање - Институција храма – Филе

7. недеља
предавање - Институција храма – Ком Омбо и Дендера

8. недеља
предавање - Билингвализам

9. недеља
предавање - Александрија и 'египатски градови'

10. недеља
предавање - Стара и нова знања'- грчка и египатска ученост

11. недеља
предавање - Менетон

12. недеља
предавање - Клеопатра VII
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, London - New York 2001. D. J. Thompson, Memphis under the Ptolemies, Princeton 1988 J. H. F. Dijkstra, Religious Encounters on the Southern Egyptian Frontier in the Late Antiquity, Groningen 2005.
↑↑↑