Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Глаголи

2. недеља
предавање - Инфинитив

3. недеља
предавање - Псеудоглаголске конструкције

4. недеља
предавање - Императив

5. недеља
предавање - Псеудопартиципи

6. недеља
предавање - Перфекат

7. недеља
предавање - Управни говор

8. недеља
предавање - Перфекат и имперфекат

9. недеља
предавање - Партиципи

10. недеља
предавање - Рад са споменицима I

11. недеља
предавање - Рад са споменицима II

12. недеља
предавање - Рад са споменицима III
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Gardiner, Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, London 1957. J. P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, New York 2000.
↑↑↑