Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Поуке

2. недеља
предавање - 'Пророчанства'

3. недеља
предавање - Владарски анали

4. недеља
предавање - Биографски натписи

5. недеља
предавање - Религијски текстови - 'текстови клетви'

6. недеља
предавање - Прикази војних похода - Анали Тутмеса III

7. недеља
предавање - Прикази војних похода - Битка код Кадеша

8. недеља
предавање - Употреба језика у текстовима

9. недеља
предавање - Тумачење и контекстуализација наративних извора I

10. недеља
предавање - Tумачење и контекстуализација наративних извора II

11. недеља
предавање - Наративни текстови као извор за изучавања старог Египта - предности

12. недеља
предавање - Наративни текстови као извор за изучавања старог Египта - мане
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Loprieno, Ancient Egyptian literature: History and forms. Leiden 1996. W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, an Anthology, London 1972. S. Quirke, Egyptian Literature, London 2004.
↑↑↑