Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Главне врсте извора за 19. век

1. недеља
вежбе - Главне врсте извора за 19. век

2. недеља
предавање - Видови излагања резултата историјских истраживања

2. недеља
вежбе - Видови излагања резултата историјских истраживања

3. недеља
предавање - Европска историографија у доба просвећености, романтизма и позитивизма

3. недеља
вежбе - Европска историографија у доба просвећености, романтизма и позитивизма

4. недеља
предавање - Немачка и руска историографија у 19. веку

4. недеља
вежбе - Немачка и руска историографија у 19. веку
џ

5. недеља
предавање - Француска и британска историографија у 19. веку

5. недеља
вежбе - Француска и британска историографија у 19. веку

6. недеља
предавање - Српска историографија у 19. веку

6. недеља
вежбе - Српска историографија у 19. веку
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Ђирковић, Увод у историјске студије, Београд 1968 (скрипте); П. Берк, Историја и социјална теорија, Београд 2001; М. Пери, Интелектуална историја Европе, Београд 2000; Ђ. Станковић, Љ. Димић, Историографија под надзором, Београд 1996; С. Ћирковић, Р. Михаљчић, Енциклопедија српске историографије, Београд 1999; Р. Самарџић, Писци српске историје 1-4, Београд 1988-1998.
↑↑↑