Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор о курсу
Упознавање студената са предметом курса и са њиховим обавезама.

1. недеља
вежбе - Уводни разговор
Уводни разговор о курсу, о предмету истраживања и обавезама студената.

2. недеља
предавање - Прединдустријска друштва Европе
Европа у осамнаестом веку

2. недеља
вежбе - Прединдустријска друштва Европе
Разговор у структури европских друштава у раном модерном добу

3. недеља
предавање - Индустријска револуција у Британији: узроци и последице
Привредне, друштвене, културне и политичке у Великој Британији уочи, за време и после Индустријске револуције

3. недеља
вежбе - Индустријска револуција у Британији: узроци и последице
Анализа промена које је у Великој Британији донела Индустријска револуција

4. недеља
предавање - Француска револуција: узроци и последице, општи значај
Култура и политика у Француској 1783-1799

4. недеља
вежбе - Француска револуција: узроци и последице, општи значај
Општи преглед збивања и процеса у Француској револуцији

5. недеља
предавање - Политичке струје у Француској револуцији
Идеолошке струје, друштвени покрети, кључне личности у Француској револуцији

5. недеља
вежбе - Политичке струје у Француској револуцији
Преглед главних идеолошких и друштвених струја у Француској револуцији.

6. недеља
предавање - Улога и значај Наполеона Бонапарте у историји Европе
Ратови и кључне битке 1799-1815. Општи значај Наполеонових ратова

6. недеља
вежбе - Улога и значај Наполеона Бонапарте у историји Европе
Преглед ратова и кључних битака, као и општег значаја Наполеонових ратова за историју Европе

7. недеља
предавање - Европа у доба Свете Алијансе
Сукоби и достигнућа у култури и политици Европе 1815-1830

7. недеља
вежбе - Европа у доба Свете Алијансе
Друштвена, политичка и културна кретања у Европи од Бечког конгреса до Јулске револуције у Француској

8. недеља
предавање - Велика Британија у доба краљице Викторије и Едварда Седмог
Привреда, култура и политика Британије 1837-1911

8. недеља
вежбе - Велика Британија у доба краљице Викторије и Едварда Седмог
Политика, култура и друштво у Векликој Британији 1837-1911

9. недеља
предавање - Уставна монархија у Француској
Доба уставне монархије у Француској 1815-1848

9. недеља
вежбе - Уставна монархија у Француској
Доба уставне монархије у Француској 1815-1848

10. недеља
предавање - Царство и република у Француској
Доба Друге републике, Другог Царства и Треће републике у Француској (1848-1914).

10. недеља
вежбе - Царство и република у Француској
Доба Друге републике, Другог Царства и Треће републике у Француској (1848-1914).

11. недеља
предавање - Универзалне империје: Русија, Хабсбуршка монархија, Османско царство
Преглед основних процеса у Русији, Хабсбуршкој монархији, Османском царству у 19. и почетком 20. века

11. недеља
вежбе - Универзалне империје: Русија, Хабсбуршка монархија, Османско царство
Преглед основних процеса у Русији, Хабсбуршкој монархији, Османском царству у 19. и почетком 20. века

12. недеља
предавање - Национализам и националне државе: Италија, Немачка, балканске земље
Порекло, улога и значај национализма и националних држава у Европи у 19. и почетком 20. века.

12. недеља
вежбе - Национализам и националне државе: Италија, Немачка, балканске земље
Порекло, улога и значај национализма и националних држава у Европи у 19. и почетком 20. века.

13. недеља
предавање - Култура Европе у 19. и почетком 20. века
Просвећеност, класицизам, романтизам, реализам и модерна у европској култури 19. и почетка 20. века

13. недеља
вежбе - Култура Европе у 19. и почетком 20. века
Класицизам, романтизам, реализам, модерна као критеријуми периодизације историје Европе у 19. и почетком 20. века

14. недеља
предавање - Европске идеологије 19. века: либерализам, конзервативизам, социјализам
Настанак, социјална и културна упоришта европских идеологија у 19. веку

14. недеља
вежбе - Европске идеологије 19. века: либерализам, конзервативизам, социјализам
Настанак, културна и друштвена упоришта европских идеологија 19. века

15. недеља
предавање - Међународни односи у 19. веку
Преглед односа између великих сила од Француске револуције до Првог светског рата

15. недеља
вежбе - Међународни односи у 19. веку
Преглед односа између великих сила од Француске револуције до Првог светског рата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ф. Л. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, Београд 2005. Х. Хердер, Европа у деветнаестом веку 1830 - 1880, Београд 2003. Џ. М. Робертс, Европа 1880 - 1945, Београд 2002. Ф. Лонгворт, Стварање Источне Европе, Београд 2002. E. J. Hobsbawm, Doba revolucije. Evropa 1789 - 1848, Zagreb 1987. Ž. Godšo, Revolucije 1848, Beograd 1987. С. Јовановић, Примери политичке социологије. Енглеска, Француска, Немачка 1815 – 1914, Сабрана дела Слободана Јовановића 10, Београд 1990
↑↑↑