Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор о курсу

1. недеља
вежбе - Уводни разговор о курсу

2. недеља
предавање - Предисторија Источног питања: Османлије у Европи

2. недеља
вежбе - Предисторија Источног питања: Османлије у Европи

3. недеља
предавање - Предисторија Источног питања: Велике силе и Балкан

3. недеља
вежбе - Предисторија Источног питања: Велике силе и Балкан

4. недеља
предавање - Пројекти и ратови Јосифа Другог и Катарине Друге за поделу Османског царства

4. недеља
предавање - Пројекти и ратови Јосифа Другог и Катарине Друге за поделу Османског царства

5. недеља
предавање - Источно питање у време Француске револуције и Наполеона Бонапарте

5. недеља
вежбе - Источно питање у време Француске револуције и Наполеона Бонапарте

6. недеља
предавање - Српска револуција у оквиру Источног питања

6. недеља
вежбе - Српска револуција у оквиру Источног питања

7. недеља
предавање - Грчка револуција, руско-турски рат и Једренски мир

7. недеља
вежбе - Грчка револуција, руско-турски рат и Једренски мир

8. недеља
предавање - Источно питање тридесетих година 19. века: Египат, Албанија, Босна и Херцеговина

8. недеља
вежбе - Источно питање тридесетих година 19. века: Египат, Албанија, Босна и Херцеговина

9. недеља
предавање - Источно питање тридесетих и четрдесетих година 19. века: Велике силе

9. недеља
вежбе - Источно питање тридесетих и четрдесетих година 19. века: Велике силе

10. недеља
предавање - Кримски рат: Узроци и последице

10. недеља
вежбе - Кримски рат: Узроци и последице

11. недеља
предавање - Балкански национални покрети шездесетих година 19. века

11. недеља
вежбе - Балкански национални покрети шездесетих година 19. века

12. недеља
предавање - Велика источна криза

12. недеља
вежбе - Велика источна криза

13. недеља
предавање - Берлински конгрес

13. недеља
вежбе - Берлински конгрес

14. недеља
предавање - Источно питање на почетку 20. века

14. недеља
вежбе - Источно питање на почетку 20. века

15. недеља
предавање - Балкански ратови и пропаст Османског царства

15. недеља
вежбе - Балкански ратови и пропаст Османског царства
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 1996. С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001. Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002.83. В. Поповић, Европа и српско питање 1804 – 1918, Београд s. a. 84. М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Београд 1988. 81. Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995.
↑↑↑