Историја уметности

Запослени
управник Одељења: 
др Лидија Мереник
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Лидија Мереник, редовни професор
др Александар Кадијевић, редовни професор
др Владимир Симић, редовни професор
др Драган Војводић, редовни професор
др Иван Стевовић, редовни професор
др Игор Борозан, редовни професор
др Јасмина Чубрило, редовни професор
др Јелена Ердељан, редовни професор
др Милан Попадић, редовни професор
др Миодраг Марковић, редовни професор
др Ненад Макуљевић, редовни професор
др Предраг Драгојевић, редовни професор
др Саша Брајовић, редовни професор
др Симона Чупић, редовни професор
др Ана Костић Ђекић, ванредни професор
др Бранка Вранешевић, ванредни професор
др Зоран Ракић, ванредни професор
др Милица Божић Маројевић, ванредни професор
др Никола Крстовић, ванредни професор
др Олга Шпехар, ванредни професор
др Ана Ереш, виши научни сарадник
др Анђела Гавриловић, виши научни сарадник
др Владана Путник Прица, виши научни сарадник
др Милена Јокановић, виши научни сарадник
др Бојана Стевановић, научни сарадник
др Вук Даутовић, научни сарадник
др Јаков Ђорђевић, научни сарадник
др Јована Миловановић, научни сарадник
др Јована Николић, научни сарадник
др Кристина Милорадовић, научни сарадник
др Љубица Винуловић, научни сарадник
др Марија Ђорђевић, научни сарадник
др Маријана Марковић, научни сарадник
др Милена Улчар, научни сарадник
др Никола Пиперски, научни сарадник
др Бранислав Тодић, редовни професор у пензији
Јелена Гачић Иванов, истраживач-сарадник
Јулијана Марковић, истраживач-сарадник
Катарина Јовић, истраживач-сарадник
Олга Жакић, истраживач-сарадник
Софија Мереник, истраживач-сарадник
Љубица Вујовић, истраживач-приправник
Олга Тодоровић, истраживач-приправник
Сања Кипроски, истраживач-приправник
Софија Миленковић, истраживач-приправник
Библиотекари:
Александра Илијевски, истраживач-сарадник
↑↑↑