Историја уметности

Историјат

Библиотека семинара за историју уметности, основана након Првог светског рата заслугом проф. др Владимира Р. Петковића, утемељивача наставе историје уметности на Београдском универзитету, потпуно је уништена 1944. године. Обнову семинарске библиотеке, уз редовне наставне активности, започиње проф. др Светозар Н. Радојчић школске 1945/1946. године.

Фондови

Данас Библиотека у свом фонду поседује преко 20.000 монографских и серијских публикација. Међу њима велики је број вредних и раритетних књига и часописа. Посебно се чувају поклон библиотеке: Павла Бељанског, Петра Момировића, Душице и Првослава Митића и проф. др Сретена Петковића, као и део библиотеке проф. др Јованке Максимовић. У библиотеци се налазе и дипломски, магистарски и докторски радови одбрањени на Одељењу. Некњижну грађу чини мањи број видео касета и компакт дискова.

Каталози

Претраживање фонда библиотеке могуће је преко лисних каталога: ауторског (абецедног), предметног и топографског. Захваљујући интернет систему Виртуелне библиотеке Србије (COBISS) могуће је електронско претраживање свих монографских публикација издатих након 2000. године. Електронска обрада публикација у програму COBISS започета је у јануару 2004. године.

Контакт

Читаоница се налази на четвртом спрату Филозофског факултета. Отворена је сваког радног дана од 8.00 до 20.00 часова

Рад са корисницима: 8.00 - 20.00 часова

Кабинет:   бИУ
Телефон:  3206-217
Е-пошта:  
Александра Илијевски,  истраживач-сарадник,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
Милица Савић, ,  Дипломирани библиотекар Е-пошта: 
↑↑↑