Историја уметности

О ОДЕЉЕЊУ

Катедра за историју уметности основана је 1905. Године 1927. катедра је прерасла у део посебне студијске групе са историјом уметности као главним предметом а реформом из 1963. формирано је Одељење за историју уметности.

Данас на Одељењу за историју уметности постоје Семинар за уводне студије историје уметности, Семинар за студије музеологије и херитологије, Семинар за студије историје архитектуре, Семинар за студије средњовековне уметности, Семинар за студије уметности и визуелне културе новог века и Семинар за студије модерне уметности.

На Одељењу се у оквиру наставних програма изучава историја уметности од антике до данашњих дана. Настава је организована у оквиру основних, мастер и докторских студија а обухвата предавања, вежбе, семинаре, практичну наставу на терену, рад са ментором, студијски истраживачки рад, консултације, презентације и пројекте.

управник Одељења: 
др Лидија Мереник
редовни професор
↑↑↑